Sacramenten

Kerkelijk huwelijk

Met vreugde begroeten wij bruidsparen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk. Dit is een belangrijke gebeurtenis, zowel voor het paar als voor de kerk. Daarom besteden wij ruim aandacht aan een goede voorbereiding. Dat doen we samen met de Bonifatiusparochie van Rijswijk en een deel van Den Haag. Pastoor Van Deelen is daarbij de verantwoordelijk pastor.

Indien een van de partners eerder getrouwd is geweest, is het bijzonder belangrijk om direct contact op te nemen met het parochiebureau in verband met een dan noodzakelijke procedure die dikwijls veel tijd in beslag neemt. Het is overigens niet nodig dat beide partners rooms-katholiek zijn.

HOME