Eerste Heilige Communie

Rijswijk, augustus 2017

Geachte ouders,

In onze Bonifatiusparochie zijn de voorbereidingen gestart voor de viering van de Eerste Heilige Communie in 2018. U ontvangt deze brief omdat u een kind hebt dat daarvoor in aanmerking komt.

Wellicht wilt u uw kind aanmelden voor de voorbereiding op het ontvangen van dit sacrament.

U kunt hem/haar inschrijven voor de Eerste Heilige Communie (EHC) door het digitaal invullen van het aanmeldformulier. Vanaf half augustus 2017 staat het aanmeldformulier op de website van de parochie: www.bonifatiusparochie.info  

De sluitingsdatum voor de aanmelding is 8 oktober.

Daarna volgt een informatieavond, en wel op Maandag 6 november om 19.30 uur in de Benedictus en Bernadettekerk, S.W.Churchilllaan 372, 2285 SK te Rijswijk.

Daar bespreken wij met u hoe het traject voor u en uw kind zal verlopen: de aanpak, de catechese, het project en de participatie van ouders hier in. Wij werken met een project waar aan ouders en kind samen deelnemen. Het is dus van belang dat u de informatie avond bezoekt.

U hebt voor de aanmelding het doopbewijs van uw kind nodig. Dit kunt u krijgen bij de parochie waar uw kind destijds gedoopt is. Wilt u dat op 6 november meenemen?

Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, dan vernemen wij dit graag op de informatieavond.

Tevens wordt een financiŽle bijdrage gevraagd. Deze informatie hierover staat op het aanmeldformulier.

Graag tot ziens op 6 november. Op alle mogelijke vragen kunnen wij u waarschijnlijk antwoorden.

Voor alle data voor bijeenkomsten en vieringen i.v.m. de Eerste Heilige Communie klik HIER.

HOME