De kinderdoop

(tot en met groep 2 van de basisschool)

Informatie over het doopsel, de data in 2018, plaats en kerklocaties vindt u in de doopfolder 2018.

In de parochies Sint Maarten Voorburg, Trinitas Leidschendam en H. Bonifatius Rijswijk/Den Haag wordt de kinderdoop gezamenlijk voorbereid. De dooppastores zijn pastores van het pastoraal team van zowel de parochies Sint Maarten en Trinitas als de parochie H. Bonifatius.

Door de doop wordt uw kind opgenomen in de wereldwijde Rooms-Katholieke kerkgemeenschap.

Voor kinderen vanaf groep 3 en voor volwassenen geldt een ander traject, daarvoor kunt u elders op de website informatie vinden of contact opnemen met de parochie.

 

Dopen in onze kerken

Begeleidingstraject

In de parochies is een gezamenlijk begeleidingstraject opgezet voor de ontwikkeling van de religieuze opvoeding van kinderen in de leeftijd van 0-15 jaar. De voorbereiding op de doop vormt de start van dit traject.

 

Doopvoorbereiding

Op twee doopvoorbereidingsavonden ontmoet u andere ouders die ook het voornemen hebben hun kind te laten dopen. Tijdens de eerste avond praat u met elkaar over de betekenis van de doop en de symbolen. Op de tweede avond licht de pastor die de doop verricht de Bijbelse betekenis van de doop en de doopviering toe. Deelname van (tenminste één van) beide ouders is noodzakelijk en verplicht, tenzij u al een aantal keren aan deze avonden deelgenomen hebt. Tevens wordt u geïnformeerd over het vervolgtraject na de doop.

De R.K. kerkgemeenschap vraagt van u één peter en/of één meter te kiezen. Achtergrond hiervan is dat zij u tot steun kunnen zijn bij de opvoeding van uw kind in de geest van het Evangelie. Alleen om heel bijzondere redenen kan worden afgezien van een peter en/of meter. Het uitgangspunt is dat één van de peetouders katholiek gedoopt is. Een niet katholiek, maar wel christelijk gedoopte peetouder wordt in het doop-register genoteerd als christelijk getuige.

 

Doopviering

De doop wordt in onze parochies op een vaste zondag in de maand gevierd en vindt afwisselend plaats in Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. Tenzij ouders hun kind samen met een ander kind willen laten dopen, is er voor elk kind een afzonderlijke doopviering.

 

Praktische afspraken

Om uw kind te kunnen laten dopen vragen wij van u het volgende:U bent geregistreerd in de kerkledenadministratie van één van onze drie parochies.(U ontvangt een registratieformulier samen met het doopaanmeldingsformulier.)U bent, liefst samen, aanwezig op beide doopvoorbereidingsavonden. Wij verzoeken u dringend geen kinderenmee te nemen. De ervaring heeft geleerd dat dat heel storend is.U betaalt € 50,- voor de onkosten. U ontvangt van ons een doopkaars.

Aanmelden en vragen

Indien u uw kind wilt laten dopen, kunt u het Centraal Parochiebureau in Voorburg bellen. Vanuit dit parochiebureau worden alle doopsels in de drie parochies gecoördineerd. Als u al gebeld heeft en het aanmeldingsformulier toegestuurd heeft gekregen, dan kunt u dit formulier samen met het registratieformulier volledig ingevuld terugsturen aan:

Centraal Parochiebureau

Aanmelding Doopsel

Oosteinde 54

2271 EH Leidschendam-Voorburg

Een aanmelding is pas definitief als het aanmeldingsformulier op het parochiebureau is binnengekomen. U ontvangt ongeveer een halve maand tevoren een uitnodiging voor de voorbereidingsavonden. De eerste avond vindt altijd plaats op het Centraal Parochiebureau aan het Oosteinde in Voorburg. De tweede avond is ofwel op dezelfde locatie of op het Pastoraal centrum in Rijswijk. De plaats van de bijeenkomst staat in de uitnodiging vermeld.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het parochiebureau. Voor vragen aan de Bonifatiusparochie, anders dan over de doop:

Pastoraal Centrum 070-3992416

secretariaat@bonifatiusparochie.info

www.bonifatiusparochie.info

 

HOME