Nieuwe glas-in-lood ramen voor de Bonifatiuskerk.

klik op een raam voor uitleg

 

De stichting Vrienden van de Bonifatius en haar donateurs hebben enige jaren geleden het plan opgevat om de absisramen van de Bonifatiuskerk, dit zijn de ramen boven het hoofdaltaar, te voorzien van nieuw glas-in-lood met bijbelse afbeeldingen. In combinatie met de renovatie van de Bonifatiuskerk en met voorfinanciering van de ontbrekende gelden door het parochiebestuur lijkt het erop dat dit jaar die plannen gerealiseerd kunnen gaan worden.

De glaskunstenaar Diego Semprun Nicolas heeft een ontwerp gemaakt waar de Stichting Vrienden, het parochiebestuur en het bisdom erg blij mee zijn. Het ontwerp is gedrukt op doek en hangt in de Bonifatiuskerk. Het is ook te zien op de website van de parochie:  www.Bonifatiusparochie.info.

Op de vijf ramen zullen afgebeeld worden:

·Abram die tot geloof komt

·De apostelen Petrus, Jakobus en Johannes die de gedaanteverandering van Jezus aanschouwen in gezelschap van Mozes en Elias

·De vrouwen die de engel aantreffen bij het lege graf en in de rozet erboven de verrezen Heer

·Het moment dat de Emmaüsgangers de Christus herkennen

·De ongelovige Tomas die de kruiswonden van de heer betast en tot geloof komt

Deze afbeeldingen verbinden het oude testament met het nieuwe. Ook ontstaat er een duidelijke relatie met de twee grote zijramen in het transept van de kerk (links van het Maria-altaar en boven het koororgel aan de rechterkant van de kerk). Op het linkerraam zijn de schepping en de zondeval (oude testament) en rechts de geboorte en de verlossing van Christus (nieuwe testament) te zien.

Het parochiebestuur zal formeel aan het Bisdom en aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vragen of dit ontwerp uitgevoerd mag worden. Het is de bedoeling om eind dit jaar de nieuwe ramen te plaatsen, als de Bonifatiuskerk aan de altaarzijde wordt gerestaureerd. Momenteel worden offertes aangevraagd om het werk te laten uitvoeren.

Het parochiebestuur is de donateurs en het bestuur van de Stichting Vrienden van de Bonifatius zeer dankbaar dat zij deze nieuwe ramen mogelijk maken en wij hopen met een aantal acties het komende jaar de ontbrekende gelden bijeen te brengen.

Hans Korpel

Klik HIER foor een foto-impressie van de nieuwe ramen