Kerkproeverij

Op 9 en 10 september doen de parochies van de federatie Vlietstreek mee aan de landelijke campagne Kerkproeverij. Met deze campagne wordt iedereen aangemoedigd mensen uit te nodigen op deze dagen met hun mee te gaan naar de kerk en zo kennis te maken met het christelijk geloof.

Ter voorbereiding hierop wordt er van 1 tot en met 9 september een noveen gebeden. De opening hiervan is op vrijdag 1 september om 19.00 uur in de Sint Martinus, Oosteinde 54 te Voorburg. Op de daaropvolgende dagen wordt de noveen gebeden tijdens de reguliere vieringen en tijdens vergaderingen en andere bijeenkomsten. De noveen kan ook individueel gebeden worden.

Groeten, Pier Tolsma drs.

 

Klik HIER voor het  Kerkproeverij Noveen boekje.

 

Pier R. Tolsma, diaken

Parochiefederatie Vlietstreek

Oosteinde 54,

2271EH Voorburg

06 12 96 70 36

www.diakenpiertolsma.com

HOME