Het parochieblad  Kerk aan de Vliet

Redactie en medewerkers:

Thérèse Beemster, Keimpe Dijkstra, Metka Dijkstra, Corrie de Groot, Leo van der Heijdt, Jos Kester, John Medenblik, Dieneke Meijer, Anton Overduin, Harry Raven, Pier Tolsma en Joke Valk.Heeft u nieuws, kopij, vragen, of heeft u opmerkingen over het parochieblad dan kunt u, door op de volgende link te klikken, e-mailen naar: kadv@sintmaarten-trinitas.nl   kerkaandevliet@bonifatiusparochie.info

 

 HOME