De Samenlopers

Weet u het nog? De Samenlopers zijn vertegenwoordigers van een tiental kerken en christelijke groepen die elkaar hebben gevonden in hun zorg voor de bewoners van het AZC. Intussen zijn er al tal van activiteiten door de achterban van deze groep vormgegeven, maar we willen graag nog meer doen en hebben daar vrijwilligers voor nodig. Waar gaat het om?

-   Nederlandse, Engelse of computerles geven;

-   Hulp bij fietsreparatie;

-   Hulp bij kinderactiviteiten;

-   Hulp bij verhuizen,

Alles op het terrein van het AZC. Wilt u meer informatie? Mail: info@desamenlopers.nl

HOME