Berichten voor het Parochieblad

Hieronder vindt u nagekomen berichten die bestemd zijn voor het Parochieblad maar niet kunnen wachten tot de eerstvolgende 2 maandelijkse verschijning of soms een aanvulling tot een eerder geplaatst artikel.

   
Lutherse kerk viert vespers met GregoriaansDe Evangelisch-Lutherse gemeente in Den Haag pakt een oude traditie op en viert iedere laatste woensdag van de maand een vesper met Gregoriaanse gezangen. Het Schola Cantorum Gregoriana o.l.v. Hans Jansen en organist Sander van den Houten verzorgen de muzikale invulling. Aanvang 19.30 uur.Lees meer:
   
Op deze site vind je alle informatie over het VakantieBijbelFeest in Rijswijk (Z.H.).VBF: Elke herfstvakantie een dag vol plezier, creativiteit en gezelligheid rondom een Bijbelverhaal.Ook dit jaar ben je van harte welkom op VBF.op maandag 16 oktober van 10:00 uur tot 14:30 uurOranjelaan 62, Rijswijk. Lees meer:
   

Open Deur Dienst 750 jaar Kerk in Rijswijk. In het kader van 750 jaar Kerk in Rijswijk is er dit jaar in elk van de deelnemende kerken een zondagse viering waarin nadrukkelijk gelovigen van de andere kerken welkom zijn. Op 10 september a.s. vindt zo’n viering bij ons plaats in de Oude Kerk. Hopelijk zijn er katholieken, Nederlands Gereformeerden, Volle Evangelischen en ...Lees meer:

   

Daan Huntjens stelt zich voor. Beste parochianen, Met veel welwillendheid hebben het pastoraal team en het federatiebestuur mij de afgelopen weken ontvangen. Nu mag ik mij ook aan u voorstellen. In 1988 ben ik in Den Haag geboren. Ons gezin (vader, moeder en één oudere broer) ging nooit naar de kerk, maar op zevenjarige leeftijd werd ik tijdens de uitvaartmis voor mijn opa zodanig geraakt dat ik kort daarna gedoopt werd en sindsdien eigenlijk altijd naar de kerk ben blijven gaan. Lees meer:

   

De Kapucijnen organiseren samen met de Franciscaanse Beweging op zondag 10 september voor jong en oud allerlei activiteiten in en om het klooster die verband houden met hun leven en de franciscaanse spiritualiteit. Het centrale thema die dag is het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Lees meer:

   
Cultureel feestje ter ere van 320 jaar Vrede van RijswijkHet is bijna niet te geloven, maar toch is het zo: 320 jaar geleden was Rijswijk even het middelpunt van Europa. Op zondag 1 oktober 2017 is het zover: dan vindt in het oude centrum van Rijswijk een middagvullend programma plaats met roulerende voorstellingen in de Oude Kerk en Museum Rijswijk. Lees meer:
   
Expositie. Benedictus BernadettekerkWe bedanken mevrouw vd Zwan Pilon voor haar mooie expositie. Het werd zeer bewonderd. De komende maanden exposeert de heer Johan Toet. Hieronder een stukje van Johan zelf.“Onder de mensen zijn”Zo zou ik het willen noemen, onder de mensen zijn.Nou, dat zijn wij genoeg hoor. Lees meer:
   

Jaarprogramma. Hierbij ontvangt u het jaarprogramma voor het seizoen 2017-2018 met lezingen, film en cursus. Dit programma wordt u aangeboden door de parochies Sint Maarten en Trinitas en de H. Bonifatiusparochie en is samengesteld door de federatie brede programmacommissie. Het thema voor deze avonden is voortgekomen uit het succes van de tentoonstelling in het Catharijne convent over Maria. Het worden drie heel bijzondere avonden. Lees meer:

   
De KinderVertelviering. Kinderen van jongs af op een vrije manier vertrouwd maken met de verhalende joods-christelijke en kerkelijke traditie betekent een ondersteuning bij de ontwikkeling van een religieuze dimensie en een godsdienstige opvoeding. Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Lees meer:
   
Strandwalfestival 2017. In het weekend van 9 en 10 september vindt het jaarlijkse Strandwalfestival plaats. Ook de Bonifatiuskerk biedt op zaterdag 9 september weer  een interessant programma met voor elk wat wils. Tineke Tangel en Constantijn Dolmans verzorgen de presentatie.Lees meer:
   
Kerkproeverij. Op 9 en 10 september doen de parochies van de federatie Vlietstreek mee aan de landelijke campagne Kerkproeverij. Met deze campagne wordt iedereen aangemoedigd mensen uit te nodigen op deze dagen met hun mee te gaan naar de kerk en zo kennis te maken met het christelijk geloof. Lees meer:
   
Pierre Kouwenhoven. Voor de Kerk aan de Vliet hebben wij Pierre Kouwenhoven gevraagd om even kort over zijn ‘vrijwilligersbaan’ te vertellen. Dat heeft hij gedaan, in het parochieblad heeft u dat kunnen lezen: meer plek is er helaas niet en voor Pierre, bescheiden als hij is: “hoeft ook niet zo nodig!”. Maar wij kunnen al de decennia van zijn trouwe dienst aan de kerkgemeenschap niet zo maar voorbij laten gaan,... Lees meer:
   
Eerste Heilige Communie 2018. In onze Bonifatiusparochie zijn de voorbereidingen gestart voor de viering van de Eerste Heilige Communie in 2018. U ontvangt een brief als u een kind hebt dat daarvoor in aanmerking komt. Wellicht wilt u uw kind aanmelden voor de voorbereiding op het ontvangen van dit sacrament. U kunt hem/haar inschrijven voor de Eerste Heilige Communie (EHC) door het digitaal invullen van het aanmeldformulier. Lees meer:
   
Te gast bij. De Franciscaanse Beweging is dit jaar te gast bij de zusters Franciscanessen SFIC Veghel. Daar luisteren we naar hun verhaal en geestelijk testament, verteld door zr. Gerda van Gogh en Marieke van Grinsven. Marieke is coördinator van het moederhuis van de orde van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods, zoals de orde officieel heet. Lees meer:
   
Uitnodiging voor maaltijden in de Benedictus en Bernadettekerk.Op de tweede, derde en vierde woensdag van elke maand bent u in de gelegenheid om aan te schuiven voor een maaltijd in de parochiezaal van de Benedictus en Bernadettekerk. Kom en overtuig u! Kosten € 5,- p.p. incl. koffie of thee. Wijn € 0,70. Aanvang 17.30 u. U bent vanaf 17.00 uur welkom. Lees meer:
   
KerkproeverijDe parochies van de federatie Vlietstreek doen mee met de landelijke campagne Kerkproeverij. Alle parochianen worden opgeroepen mensen uit te nodigen om op zaterdag 9 en zondag 10 september mee te gaan naar een van onze vier kerken. Lees meer:
   
Gerard Legierse bespeelt de drie orgels in de BonifatiuskerkOp zondagmiddag 25 juni om 15.00 uur kunnen orgelliefhebbers hun hart weer ophalen in de Bonifatiuskerk. In de concertserie ‘Muziek in de Bonifatius’ bespeelt Gerard Legierse de drie mechanische orgels van deze kerk aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk met werken van Duitse en Franse componisten uit de barok en de romantiek. Lees meer:
   

Fotoreportage van Keimpe Dijkstra van viering Eerste Heilige Communie

   

Hirsch Ballin over Titus Brandsma

Op 12 juni sprak prof. Ernst Hirsch Ballin in de Bonifatiuskerk – de parochiezaal was te klein – over pater Titus Brandsma. Vorig jaar schreef hij in “Tegen de stroom” onder andere over de rol van Titus tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Hij typeert hem als een zelfbewuste Friese katholiek, als mysticus en als maatschappelijk betrokken. Lees meer:

   

Donderdag 1 juni 2017 zijn bezoekgroepen en wijkcontactpersonen uit de federatie Vlietstreek bij elkaar geweest in het Atrium van de St. Martinuskerk in Voorburg . Een enthousiaste heldere inleiding over de betekenis van 'omzien naar elkaar' werd door pastor Fred Wijnen met verve gedeeld. Geanimeerd en betrokken werd meegesproken en gedacht, ook met praktijk voorbeelden door pastor Ingrid van der Aart en diaken stagiair Henk van Zoelen. Lees meer:

 

Wijziging van de aanvangstijd voor de viering t.g.v. de Eerste Heilige Communie op zondag 11 juni. De viering begint om 10:30 uur in de Bonifatiuskerk.

 

Vanaf 2003 zijn binnen de Protestantse Gemeente Rijswijk regelmatig musicals geproduceerd. (zie  www.musicalprojectnk.wordpress.com ). Vanuit een klein enthousiast groepje is nu het initiatief genomen om weer een musicalproject in de Nieuwe Kerk te starten. Na enkele eerste bijeenkomsten gaan we nu echt aan de slag met de voorbereidingen. We hebben gekozen voor het Bijbelverhaal 'De verloren zoon' als thema waar het musicalverhaal op gebaseerd gaat worden.  Lees meer:

 

Lintje voor dirigent/organist Gerard Legierse

Burgemeester Ravestein van de Gemeente Pijnacker/Nootdorp heeft woensdagmorgen 26 april tijdens de lintjesregen dirigent/organist Gerard Legierse de koninklijke onderscheiding lid van de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Lees meer:

 

Wijziging van de Vieringen door de week vanaf Pasen

 

Bisschop benoemt pastoor Van Deelen tot de nieuwe bisschoppelijk vicaris voor vicariaat Den Haag

Vanaf het hoogfeest van Pinksteren (4 juni 2017) gaat de zeereerwaarde heer A.J. (Lex) van Deelen (1951) in deeltijd (0.2 fte) de taak van bisschoppelijk vicaris vervullen voor het vicariaat Den Haag. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar.

Lees meer:

 

MOC Schilderswijk zoekt helpende handen bij restaurant

Het Multicultureel Ontmoetingscentrum, ontstaan vanuit de H. Hartkerk, is een plek voor ontmoeting, ondersteuning en onderwijs in de Schilderswijk. De bezoekers, waaronder veel migranten, vinden er vertrouwen, vrolijkheid en een steuntje in de rug. Het beloont vrijwilligers (docenten, koorleiders, koks) met dankbaarheid en gezelligheid om aan terug te denken. Lees meer

   

Gemengd koor Bel Canto uit Wateringen neemt u mee de lente in, op zondagmiddag 2 april a.s. in de Hervormde Kerk aan het Plein te Wateringen, aanvang 14.30 uur. Kom naar deze prachtige oude kerk voor dit Voorjaarsconcert.  

   

De Internationale Bouworde bestaat 60 jaar. We zoeken mooie verhalen! Al sinds 1957 organiseert St. IBO-Nederland de inzet van vrijwilligers in hulpprojecten wereldwijd. Dat willen we vieren! We brengen daarom dit jaar een extra dikke Jubileumeditie uit van onze nieuwsbrief, met daarin de verhalen van vrijwilligers die in het (verre) verleden met ons zijn meegegaan. Lees meer

   

Laat uw stem bijdragen aan het algemeen welzijn.

De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen. Lees meer

 

De Samenlopers

Weet u het nog? De Samenlopers zijn vertegenwoordigers van een tiental kerken en christelijke groepen die elkaar hebben gevonden in hun zorg voor de bewoners van het AZC. Intussen zijn er al tal van activiteiten door de achterban van deze groep vormgegeven, maar we willen graag nog meer doen en hebben daar vrijwilligers voor nodig. Waar gaat het om? Lees meer

 

Oecumenische gebedsdiensten in de Goede Week. Zoals in voorafgaande jaren zijn er ook nu In de Goede Week weer oecumenische gebedsdiensten, en wel op maandag 10 april(voorganger Yvonne Beker) en woensdag 12 april(voorganger Emile Verviers) in de Jeroenkapel van de Benedictus en Bernadettekerken dinsdag 11 april (voorganger Annemarie van Kleunen) in de Nieuwe Kerk, telkens om 19 uur. Het zijn oases van gebed en stilte in onze drukke tijd, om ons voor te bereiden op het Paasfeest. U bent allen van harte uitgenodigd. Ingrid van der Aart, p.w.

 

Ontspanningsmiddag in de Bonifatiusparochie 

Op dinsdag 23 mei a.s. wordt er in de Benedictuszaal van de Benedictus- en Bernadettekerk weer ’n gezellige ontspanningsmiddag georganiseerd door de Zieken- en Ouderenbezoekgroep van de Bonifatiusparochie. De middag is vooral bedoeld voor zieken/ouderen en alleenstaanden van onze gemeenschap en duurt van 14.00 – 16.30 uur.

Pastoor Bakker is uitgenodigd om ons te vertellen over de achtergronden van de nieuwe versie van het Onze Vader, het gebed dat wij allemaal vanaf onze jeugd bidden. Daarna volgt een informeel samenzijn met tijd voor een goed gesprek, maar ook uw inbreng in de vorm van een lied, een gedicht of een verhaal is van harte welkom.

Wij zorgen voor het drinken en het lekkers, en we hopen dat u erbij bent. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Heeft u interesse? Geeft u zich dan op bij Open Huis van de Bonifatiuskerk: 070-3992416.

Heeft u hulp nodig bij het vervoer, dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding.

Sluitingsdatum: 15 mei 2017.

 

Lunch en ontmoeting in de Nieuwe Kerk, wees welkom!

Op zondag 9 april en 8 oktober wordt er in de Nieuwe Kerk een lunch verzorgd waarvoor iedereen is uitgenodigd. De lunch zal gemaakt worden in het Vadercentrum van den Haag en worden afgeleverd, zodat er echt tijd is voor ontmoeting en gesprek. Om 12.00 uur begint de lunch, aansluitend is er koffie en thee, en om 14 uur  wordt de bijeenkomst beëindigd.

We hopen u te ontmoeten, u kunt zich tot en met 2 april opgeven in de Nieuwe Kerk op de intakelijst, of bij diaconaal werker Therese van Kampen (tvankampen66@gmail.com)  Er is een  pot voor een vrijwillige bijdrage in de kosten. Tot ziens, mede namens de betrokken vrijwilligers,

Therese van Kampen, diaconaal werker Protestantse Gemeente Rijswijk

   

Maaltijdprojecten

 

Benedictus en Bernadettekerk

Op de tweede, derde en vierde woensdag van elke maand bent u in de gelegenheid om aan te schuiven voor een maaltijd in de parochiezaal van de Benedictus en Bernadettekerk. Kom en overtuig u! Kosten € 5,- p.p. incl. koffie of thee. Wijn € 0,70.

Aanvang 17.30 u. U bent vanaf 17.00 uur welkom.

Opgave via de volgende telefoonnummers uiterlijk de maandag ervoor:

2e woensdag 3939037 of 3960699 of 3254302  tussen 17.00 en 20.00 uur

3e woensdag 3935673 of 3962796 tussen 17.00 en 20.00 uur

4e woensdag 3939037 of 3960699 of 3254302  tussen 17.00 en 20.00 uur

Mee-eten in de Nieuwe kerk

De resterende eet data voor de  1e helft van 2017.

6 en 20 april

18 mei (4 mei vervalt i.v.m. Doden Herdenking)

1, 15 en 29 juni

Graag aanmelden bij  mevr. Adele Lievaart 070 – 393 21 63

b.g.g fam. Rog 06 502.83.242

 

HOME