Berichten voor het Parochieblad

Hieronder vindt u nagekomen berichten die bestemd zijn voor het Parochieblad maar niet kunnen wachten tot de eerstvolgende 2 maandelijkse verschijning of soms een aanvulling tot een eerder geplaatst artikel.

   

Op de website 750 jaar kerk in Rijswijk is een diavoorstelling geplaatst over de activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Lees meer:

 
   
Nieuwe datum voor het Vrijwilligersfeest 2017. De stemmen waren geteld, de hapjes waren besteld en de prijzen stonden klaar. Niets kon het Vrijwilligersfeest 2017 in de Rijswijkse Schouwburg nog in de weg staan. Dachten wij. Maar toen begon het te sneeuwen, en Rijswijk werd niet alleen witter, maar ook steeds meer onbegaanbaar.Lees meer:
   

Vieringen met de feestdagen in de Bonifatiusparochie. Lees meer:

 

 

Bonifatiuskerk in de sneeuw: foto's van Jerry van Veldhoven. Lees meer:

 

 

VOORLEESBRIEF bij gelegenheid van het jaar van het gebed(wordt komend weekend of het weekend erna voorgelezen en/of uitgereikt). Lees meer:

   

‘Wij geloven in Rijswijk’. In een afgeladen Bonifatiuskerk is op zondag 3 december met een feestelijke viering het jubileumjaar 750 jaar kerk in Rijswijk plechtig afgesloten. In aanwezigheid van burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Marloes Borsboom is teruggeblikt op alle evenementen die in het jubeljaar hebben plaatsgevonden.  Lees meer:

   
De Adventskalender 2017 is vanaf 1 december on line. Klik op de datum van de huidige dag en er verschijnt een spreuk en, afhankelijk van uw browser, hoort u een bijpassend muziek fragment. Lees meer:
   
Adventskransen maken. Aan het eind van de maandagavond, 27 november jl. leek de Benedictuszaal van de Benedictus en Bernadettekerk meer op een stalletje dan op een keurige koffiezaal: overal lag groen en mos, iedereen was druk in het weer met de bezems en met stoffers. Lees meer:
   

Debat over relevantie van de Rijswijkse kerken voor de maatschappij en overheid. Welke zorgtaken heeft de overheid en waar liggen de grenzen? Welke rol heeft de kerk? Hoe werken overheid en kerk samen? Welke problemen komen we tegen in de praktijk? Wat doen we als kerken individueel en wat doen we samen?  Lees meer:

   

Gezamenlijke slotviering ‘750 jaar Kerk in Rijswijk’. Het jubileumjaar 750 jaar Kerk in Rijswijk loopt ten einde. Op zondag 3 december zal in een gezamenlijke slotviering van de Rijswijkse kerken om 10.00 uur in de H. Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijswijk bij dit jubileum worden stilgestaan en vooruitgekeken. Lees meer:

   

Diakenwijding van Daan Huntjens. De bisschop mgr. van den Hende wijdde op zaterdag 18 november jl. in de kathedraal kerk van Rotterdam onze Daan Huntjens tot diaken. Hierbij was een grote afvaardiging van het pastoraal team en van de gelovigen uit Rijswijk aanwezig. Op zondag 19. november jl. werd deze stap op weg naar de priesterwijding van Daan ook gevierd in de Bonifatiuskerk. Hierbij de foto's. Lees meer:

   

Kerstconcert. Op zondag 10 december is het traditionele kerstconcert in de kathedraal van Rotterdam. De Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij zingt dit jaar onder leiding van dirigent Marc Schaap met het acht leden sterke “Schalkwijks koperensemble”. Het koperensemble zal ook enkele solowerken ten gehore brengen. Aart de Kort bespeelt het orgel. Lees meer:

   

De Franciscaanse Beweging organiseert weekendcursus communiceren met en voor groepen in het weekend van 26 januari. Lees meer:

   

Benefiet-boekenmarkt op zaterdag 9 december in Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B te Rijswijk. Lees meer:

   

Kerstactie van De Samenlopers. Binnenkort is het kerst, deze dagen staan voor veel mensen in Nederland in het teken van gezellig iets eten met familie of vrienden.

Voor de bewoners van het AZC in Rijswijk willen wij ook een mogelijkheid bieden om te genieten van deze dagen. Daarvoor zijn wij op zoek naar gastgezinnen die het leuk vinden om een of meerdere bewoners tijdens de kerst te ontvangen. Lees meer:

 

   

Initiatieven van De Samenlopers. De Samenlopers is een initiatief van de samenwerkende kerken van Rijswijk om vluchtelingen te helpen die in het AZC verblijven.  Een van de door hen ontwikkelde initiatieven is een soort marktplaats-website waar bewoners van Rijswijk en het AZC elkaar kunnen helpen met vraag en aanbod. Lees meer:

   

Adventskrans. Op zondag 3 december is het de 1e zondag van de advent, de tijd dat we ons voorbereiden op de komst van Jezus. In het donker van de wintertijd groeit het licht naar Kerstmis toe. In kerken en huizen wordt dat zichtbaar gemaakt door elke zondag een kaars méér aan te steken op de adventskrans. Lees meer:

   

Adventsretraite. Zoals afgelopen jaren hebben de Jezuďeten ook voor deze adventstijd weer een retraite ontwikkeld die u thuis via uw computer kunt volgen. Als u  zich opgeeft via www.ignatiaansbidden.org  ontvangt u dagelijks, vanaf de 1e adventszondag (3 december) een Bijbeltekst thuisgestuurd, met begeleidende vragen en aanwijzingen hoe ermee om te gaan. Lees meer:

   

Theatervoorstelling. Dit jaar gedenken de gezamenlijke Rijswijkse kerken dat het 750 jaar geleden is dat er voor de eerste keer sprake is van een parochie in Rijswijk. Daarom werd aan de leerlingen van de bovenbouw een theatervoorstelling 'Niemand is zoals jij' aangeboden. De voorstelling had een hartverwarmend verhaal met een belangrijke boodschap voor kinderen én volwassenen: het maakt niet uit wat andere mensen van hen denken, je mag zijn wie je bent. Lees meer:

   

Bidprentje Allerzielen 2017

   

Open Dienst: zondag 12 november viering 750 jaar Kerk in Rijswijk in de Hofrustkapel

In het kader van ‘750 jaar kerk in Rijswijk’ hebben alle Rijswijkse kerken een 'open dienst'. Bezoekers van andere kerken kunnen dan een keer langskomen om een dienst te ervaren. Op zondag 12 november is er zo'n bijeenkomst in de Hofrustkapel van de Volle Evangelie Gemeente Rijswijk. Lees meer:

   
Eerste Heilige Communie. In onze Bonifatiusparochie zijn de voorbereidingen gestart voor de viering van de Eerste Heilige Communie in 2018. Wellicht wilt u uw kind aanmelden voor de voorbereiding op het ontvangen van dit sacrament. U kunt hem/haar inschrijven voor de Eerste Heilige Communie (EHC) door het digitaal invullen van het aanmeldformulier. Ook zijn inmiddels alle data voor alle bijeenkomsten en vieringen bekend. Lees meer:
   

Doe mee aan een Musical Project! Samen een musical maken. Startavond 9 november, Nieuwe Kerk te Rijswijk, informatie en aanmelden.

Vanaf 2003 zijn binnen de Protestantse Gemeente Rijswijk regelmatig musicals geproduceerd. (zie www.musicalprojectnk.wordpress.com ). Vanuit een klein enthousiast groepje is nu het initiatief genomen om weer een nieuw musicalproject te starten. We hebben gekozen voor het Bijbelverhaal 'De verloren zoon' als thema waar het musicalverhaal op gebaseerd gaat worden. Lees meer:

   

Orgelliefhebbers kunnen op zaterdagmiddag 28 oktober hun hart ophalen in Oud-Rijswijk. De organisten van de Hofrustkapel (Davo van Peursen), de Oude Kerk (Hennie Heikens) en de Bonifatiuskerk (Gerard Legierse) verzorgen vanaf 15.00 uur een bijzonder orgelwandelconcert. De bespeling van de historische en monumentale orgels in deze drie kerken vindt plaats in het kader van 750 jaar Kerk in Rijswijk. Lees meer:

   

Tentoonstelling in Museum Rijswijk ‘750 jaar Kerk in Rijswijk’.

Van 14 oktober tot en met 3 december.Een perkamenten handschrift uit 1267 maakt voor het eerst melding van de ‘parochie van Rijswijk’. Het is het oudste bewijs dat hier toen al een kerk en een kerkgemeenschap bestond. Lees meer:

   
Waar kent u Thérčse Beemster van? In elk geval uit de artikelen in ons kerkblad, maar dikke kans dat u haar heeft meegemaakt als begeleider van een van talrijke (catechese)projecten of was u eens bij de kindervertelvieringen? Niet alleen in Voorburg en Leidschendam, in de laatste jaren heeft ze samen met de collega’s uit het pastoraal team de kerkelijke activiteiten aan de Vliet vorm gegeven. Lees meer:
   
Najaarsconcert. Op zaterdagavond 28 oktober a.s. verzorgt de Laurentius en Elisabeth Cantorij van het Bisdom Rotterdam een najaarsconcert in de kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 305, Rotterdam.Op het afwisselende programma staan werken van onder meer Gabriël Fauré, W. Andriessen, Henry Purcell, Ch.V. Stanford en John Rutter. Lees meer:
   
   
   
Eerste Heilige Communie. Op zondag 24 september ontvingen 5 jongeren hun Eerste Heilige Communie. Ze hadden dit om diverse redenen nog niet gedaan en waren nu te oud voor de 'gewone' communicantjes, maar te jong voor de catechumenen. In de weken voorafgaande aan deze viering zijn deze jongeren voorbereid door onze nieuwe kandidaat-diaken Daan Huntjens, op onderstaande foto's in gesprek met hen. Lees meer:
   
Lutherse kerk viert vespers met GregoriaansDe Evangelisch-Lutherse gemeente in Den Haag pakt een oude traditie op en viert iedere laatste woensdag van de maand een vesper met Gregoriaanse gezangen. Het Schola Cantorum Gregoriana o.l.v. Hans Jansen en organist Sander van den Houten verzorgen de muzikale invulling. Aanvang 19.30 uur.Lees meer:
   
Op deze site vind je alle informatie over het VakantieBijbelFeest in Rijswijk (Z.H.).VBF: Elke herfstvakantie een dag vol plezier, creativiteit en gezelligheid rondom een Bijbelverhaal.Ook dit jaar ben je van harte welkom op VBF.op maandag 16 oktober van 10:00 uur tot 14:30 uurOranjelaan 62, Rijswijk. Lees meer:
   
Open Deur Dienst 750 jaar Kerk in Rijswijk. In het kader van 750 jaar Kerk in Rijswijk is er dit jaar in elk van de deelnemende kerken een zondagse viering waarin nadrukkelijk gelovigen van de andere kerken welkom zijn. Op 10 september a.s. vindt zo’n viering bij ons plaats in de Oude Kerk. Hopelijk zijn er katholieken, Nederlands Gereformeerden, Volle Evangelischen en ...Lees meer:
   
Daan Huntjens stelt zich voor. Beste parochianen, Met veel welwillendheid hebben het pastoraal team en het federatiebestuur mij de afgelopen weken ontvangen. Nu mag ik mij ook aan u voorstellen. In 1988 ben ik in Den Haag geboren. Ons gezin (vader, moeder en één oudere broer) ging nooit naar de kerk, maar op zevenjarige leeftijd werd ik tijdens de uitvaartmis voor mijn opa zodanig geraakt dat ik kort daarna gedoopt werd en sindsdien eigenlijk altijd naar de kerk ben blijven gaan. Lees meer:
   
De Kapucijnen organiseren samen met de Franciscaanse Beweging op zondag 10 september voor jong en oud allerlei activiteiten in en om het klooster die verband houden met hun leven en de franciscaanse spiritualiteit. Het centrale thema die dag is het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Lees meer:
   
Cultureel feestje ter ere van 320 jaar Vrede van RijswijkHet is bijna niet te geloven, maar toch is het zo: 320 jaar geleden was Rijswijk even het middelpunt van Europa. Op zondag 1 oktober 2017 is het zover: dan vindt in het oude centrum van Rijswijk een middagvullend programma plaats met roulerende voorstellingen in de Oude Kerk en Museum Rijswijk. Lees meer:
   
Expositie. Benedictus BernadettekerkWe bedanken mevrouw vd Zwan Pilon voor haar mooie expositie. Het werd zeer bewonderd. De komende maanden exposeert de heer Johan Toet. Hieronder een stukje van Johan zelf.“Onder de mensen zijn”Zo zou ik het willen noemen, onder de mensen zijn.Nou, dat zijn wij genoeg hoor. Lees meer:
   
Jaarprogramma. Hierbij ontvangt u het jaarprogramma voor het seizoen 2017-2018 met lezingen, film en cursus. Dit programma wordt u aangeboden door de parochies Sint Maarten en Trinitas en de H. Bonifatiusparochie en is samengesteld door de federatie brede programmacommissie. Het thema voor deze avonden is voortgekomen uit het succes van de tentoonstelling in het Catharijne convent over Maria. Het worden drie heel bijzondere avonden. Lees meer:
   
De KinderVertelviering. Kinderen van jongs af op een vrije manier vertrouwd maken met de verhalende joods-christelijke en kerkelijke traditie betekent een ondersteuning bij de ontwikkeling van een religieuze dimensie en een godsdienstige opvoeding. Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Lees meer:
   
Pierre Kouwenhoven. Voor de Kerk aan de Vliet hebben wij Pierre Kouwenhoven gevraagd om even kort over zijn ‘vrijwilligersbaan’ te vertellen. Dat heeft hij gedaan, in het parochieblad heeft u dat kunnen lezen: meer plek is er helaas niet en voor Pierre, bescheiden als hij is: “hoeft ook niet zo nodig!”. Maar wij kunnen al de decennia van zijn trouwe dienst aan de kerkgemeenschap niet zo maar voorbij laten gaan,... Lees meer:
   
Eerste Heilige Communie 2018. In onze Bonifatiusparochie zijn de voorbereidingen gestart voor de viering van de Eerste Heilige Communie in 2018. U ontvangt een brief als u een kind hebt dat daarvoor in aanmerking komt. Wellicht wilt u uw kind aanmelden voor de voorbereiding op het ontvangen van dit sacrament. U kunt hem/haar inschrijven voor de Eerste Heilige Communie (EHC) door het digitaal invullen van het aanmeldformulier. Lees meer:
   
Te gast bij. De Franciscaanse Beweging is dit jaar te gast bij de zusters Franciscanessen SFIC Veghel. Daar luisteren we naar hun verhaal en geestelijk testament, verteld door zr. Gerda van Gogh en Marieke van Grinsven. Marieke is coördinator van het moederhuis van de orde van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods, zoals de orde officieel heet. Lees meer:
   
Uitnodiging voor maaltijden in de Benedictus en Bernadettekerk.Op de tweede, derde en vierde woensdag van elke maand bent u in de gelegenheid om aan te schuiven voor een maaltijd in de parochiezaal van de Benedictus en Bernadettekerk. Kom en overtuig u! Kosten € 5,- p.p. incl. koffie of thee. Wijn € 0,70. Aanvang 17.30 u. U bent vanaf 17.00 uur welkom. Lees meer:
   
Fotoreportage van Keimpe Dijkstra van viering Eerste Heilige Communie
   
Hirsch Ballin over Titus BrandsmaOp 12 juni sprak prof. Ernst Hirsch Ballin in de Bonifatiuskerk – de parochiezaal was te klein – over pater Titus Brandsma. Vorig jaar schreef hij in “Tegen de stroom” onder andere over de rol van Titus tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Hij typeert hem als een zelfbewuste Friese katholiek, als mysticus en als maatschappelijk betrokken. Lees meer:
   
Donderdag 1 juni 2017 zijn bezoekgroepen en wijkcontactpersonen uit de federatie Vlietstreek bij elkaar geweest in het Atrium van de St. Martinuskerk in Voorburg . Een enthousiaste heldere inleiding over de betekenis van 'omzien naar elkaar' werd door pastor Fred Wijnen met verve gedeeld. Geanimeerd en betrokken werd meegesproken en gedacht, ook met praktijk voorbeelden door pastor Ingrid van der Aart en diaken stagiair Henk van Zoelen. Lees meer:
 
Vanaf 2003 zijn binnen de Protestantse Gemeente Rijswijk regelmatig musicals geproduceerd. (zie  www.musicalprojectnk.wordpress.com ). Vanuit een klein enthousiast groepje is nu het initiatief genomen om weer een musicalproject in de Nieuwe Kerk te starten. Na enkele eerste bijeenkomsten gaan we nu echt aan de slag met de voorbereidingen. We hebben gekozen voor het Bijbelverhaal 'De verloren zoon' als thema waar het musicalverhaal op gebaseerd gaat worden.  Lees meer:
 
Lintje voor dirigent/organist Gerard LegierseBurgemeester Ravestein van de Gemeente Pijnacker/Nootdorp heeft woensdagmorgen 26 april tijdens de lintjesregen dirigent/organist Gerard Legierse de koninklijke onderscheiding lid van de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Lees meer:
 
Wijziging van de Vieringen door de week vanaf Pasen
 
Bisschop benoemt pastoor Van Deelen tot de nieuwe bisschoppelijk vicaris voor vicariaat Den HaagVanaf het hoogfeest van Pinksteren (4 juni 2017) gaat de zeereerwaarde heer A.J. (Lex) van Deelen (1951) in deeltijd (0.2 fte) de taak van bisschoppelijk vicaris vervullen voor het vicariaat Den Haag. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar.Lees meer:
 
Gemengd koor Bel Canto uit Wateringen neemt u mee de lente in, op zondagmiddag 2 april a.s. in de Hervormde Kerk aan het Plein te Wateringen, aanvang 14.30 uur. Kom naar deze prachtige oude kerk voor dit Voorjaarsconcert.  
   
De Samenlopers De Samenlopers zijn vertegenwoordigers van een tiental kerken en christelijke groepen die elkaar hebben gevonden in hun zorg voor de bewoners van het AZC. Intussen zijn er al tal van activiteiten door de achterban van deze groep vormgegeven, maar we willen graag nog meer doen en hebben daar vrijwilligers voor nodig. Waar gaat het om? Lees meer
 
Maaltijdprojecten in de Benedictus en BernadettekerkOp de tweede, derde en vierde woensdag van elke maand bent u in de gelegenheid om aan te schuiven voor een maaltijd in de parochiezaal van de Benedictus en Bernadettekerk. Kom en overtuig u! Kosten € 5,- p.p. incl. koffie of thee. Wijn € 0,70.Aanvang 17.30 u. U bent vanaf 17.00 uur welkom.
HOME