Het pastoraal team van de Bonifatiusparochie

Pastoor

Pastoraal werker

Lex van Deelen

Ingrid van der Aart

 pastoor.vandeelen@bonifatiusparochie.info

 pastor.vanderaart@bonifatiusparochie.info

klik op de foto voor info

klik op de foto voor info

Pastoor

Pastoraal werker

Wim Bakker

Saskia van der Pol-van Winden

pastor.vanwinden@bonifatiusparochie.info

 

klik op de foto voor info

 

Pastoraal werker

 

Daan Huntjes

(vanaf 1-9-2017)

 

klik op de foto voor info

 

 Allen telefonisch bereikbaar via:  070 399 24 16

In zeer dringende gevallen is, buiten kantooruren, één van de pastores bereikbaar op: 070 - 3191613