ParochiŽle Caritas Instelling

 

De PCI, de ParochiŽle Caritas Instelling, stelt zich ten doel om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te geven aan concrete noden van mensen, en zo de caritas permanent een herkenbare plaats te bieden in onze parochiegemeenschap.

Concreet betekent dit, dat mensen in materiŽle nood, die binnen onze parochiegrenzen wonen, een beroep kunnen doen op de PCI, waarna gekeken wordt of en hoe hulp nodig en mogelijk is.

De PCI kan deze hulp verlenen grotendeels dankzij giften en (tweemaal per jaar) de opbrengst van de kerkcollecte.

Rekeningnummer ING 4063429, IBAN NL 98 INGB 0004 0634 29 t.n.v. PCI H.BONIFATIUS

Telefoonnummer: via parochiesecretariaat, tel. 070-3992416

Het dagelijks bestuur van de PCI bestaat uit:

* Mw. A. Smeele-vd Berg, voorzitter

* Mw. C.J.M. van Os-van Meurs, secretaris,

* De heer P.H. Speetjens,penningmeester.

* Leden: Ellen Sormani, Henk van Steekelenburg.

Verzoeken om hulp kunnen gericht worden aan de PCI,

e-mail: pci@bonifatiusparochie.info

Oproep september 2017: klik HIER

HOME