MEDEDELING R.K. BEGRAAFPLAATS H. BONIFATIUS

.Bij de pastorie aan de Van Vredenburchweg 67 kunt u informatie verkrijgen over de volgende familiegraven op de R.K. Begraafplaats H. Bonifatius, die ter beschikking  komen van het bestuur door afloop van de duur van het gebruiksrecht.

Grafnummer     Laatst bijgezette overledene                            Begraven op  

Vak 11 nr. 15   Antoinette Mathilda Gijsberdina Pluim               30-11-1955  

Vak 14 nr. 16   Margaretha van der Loos Graafsma               10-05-1994

Vak 15 nr. 22   Bernardus Antonius Godefriedus van Maanen    10-09-1939

Vak 15 nr. 25   Louisa Maria Hoppe                                          16-03-1948

Vak 21 nr. 33   Wilhelmina Joanna Maria Hols Engelhard        12-04-1991  

Vak 22 nr. 14   Anna Isabella Vranken van der Bol                 01-08-1986

De rechthebbenden c.q. hun erven worden gedurende twaalf maanden na dato heden in de gelegenheid gesteld voorwaarden voor verlenging dan wel overboeking van het gebruiksrecht te vernemen. Na genoemde termijn komen bovengenoemde familiegraven voor ruiming in aanmerking en zullen in elk geval geen gedenktekens meer kunnen worden teruggegeven.

Voor inlichtingen is de pastorie geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-15.00 uur. Telefoon 070-3992416.

Rijswijk, 1 maart 2016  

                    Namens het bestuur H. Bonifatiusparochie

                    B.P.M. van der Spek, administrateur begraafplaats.