TARIEVEN R.K. BEGRAAFPLAATS H. BONIFATIUS TE RIJSWIJK

per 1 januari 2018

 

Particuliere graven(familiegraven) (bijzetting tot uiterlijk 15.00 uur)

Gebruiksrecht voor 20 jaar (maximaal 3 overledenen)

1350

Gebruiksrecht voor 30 jaar (maximaal 3 overledenen)

1950

Verlenging gebruiksrecht voor een periode van 10 jaar

600

Rechten voor het bijzetten van een overledene

855

Rechten van bijzetten van een asurn

250

Afnemen en herplaatsen van een monument(risico aanvrager)*

295

Kosten van de grafakte

30

 

 

*indien deze werkzaamheden niet in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd, worden de gemaakte kosten doorberekend

 

 

 

Urngraven (bijzetting tot uiterlijk 15.00 uur)

 

Gebruiksrecht voor 20 jaar (maximaal 2 asurnen)

500

Gebruiksrecht voor 30 jaar (maximaal 2 asurnen)

700

Verlenging gebruiksrecht voor een periode van tien jaar

250

Rechten voor het bijzetten van een asurn

250

Kosten van de grafakte

30

 

 

Algemene graven (bijzetting tot uiterlijk 15.00 uur)

 

Rechten voor het bijzetten (duur 10 jaar)

855

Kosten van de grafakte

30

 

 

Kindergraven (bijzetting tot uiterlijk 15.00 uur)

 

Rechten voor het begraven van een kind jonger dan 1 jaar

435

Rechten voor het begraven van een kind leeftijd 1 tot 12 jaar

535

Kosten van de grafakte

30

 

 

Bijzetting op zaterdag (tot uiterlijk 13.00 uur)

 

- in familiegraf of algemeen graf

1250

- in kindergraf tot 1 jaar

600

- in kindergraf van 1 tot 12 jaar

700

 

 

 

Onderhoud

 

Een verplichte jaarlijkse bijdrage is verschuldigd voor het algemeen onderhoud van het kerkhof, alsmede het bladvrij houden en het een maal per jaar reinigen van het monument. De kosten van beplanting (na toestemming) en reparatie van het monument zijn altijd voor rekening van de rechthebbende van het graf.

 

 

Tarieven van onderhoud

 

 

familiegraven

algemene graven en kindergraven

urngraven

 

Euro

Euro

Euro

- per jaar

75

n.v.t.

n.v.t.

- per tien jaar

750

250

250

- per twintig jaar

1500

n.v.t.

500

- per dertig jaar

2250

n.v.t.

750

Plaatsingsrechten

 

Voor het plaatsen van een gedenkteken is verschuldigd

135

 

 

Graf groen maken

 

Het groen maken van het graf

70

Overige tarieven

 

Opgraven van stoffelijke resten

*750

Beenderkist ten behoeve van opgraving

*200

Rechten van herbegraven

*855

Afnemen en herplaatsen monument (risico aanvrager)

*295

* Bedragen voorzien van een* dienen vooruit te worden betaald.

 

Tijden teraardebestellingen

Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur. Buiten deze uren worden de rechten voor het bijzetten met 50 % verhoogd.

Zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Buiten deze uren vinden geen begrafenissen plaats. 

Plaatsing gedenkteken

Plaatsing van een gedenkteken is pas toegestaan nadat hiervoor door of namens het bestuur schriftelijk toestemming is gegeven. Een monument op een familiegraf dient aan de voorzijde te zijn voorzien van het grafnummer.

 

 

Gebruik condoleanceruimte in de pastorie

 

(tot maximaal 50 personen, catering verzorgd door uitvaartondernemer)

125,00

 

 

Gebruik condoleanceruimte in de H. Bonifatiuskerk

 

(catering verzorgd door uitvaartondernemer)

 

Gebruik van de kerk in het eerste uur

150,00

Na het eerste uur extra per half uur

75,00

 

 

Informatie

 

Pastorie H. Bonifatiuskerk

Van Vredenburchweg 67

2282 SE  Rijswijk

 

 

 

Telefoon: 070-3992416

Fax: 070-3368502

E-mail : begraafplaats@bonifatiusparochie.info

Website:www.bonifatiusparochie.info

 

 

KISTMAAT

In geval geen standaardkist van buitenwerks 205 cm lang en 65 cm breed (inclusief handgrepen) wordt gebruikt, dan dient dit direct bij melding van een begrafenis aan ons te worden doorgegeven daar anders een te klein graf wordt gemaakt. De werkelijke kosten voor extra werkzaamheden ten gevolge van een buitenmaats kist worden aan u in rekening gebracht.

De kerkhofcommissie houdt zich het recht voor om te bepalen of een buitenmaats kist op de gewenste diepte kan worden begraven en dat dientengevolge het aantal beschikbare grafplaatsen afneemt. Bij algemene graven kan eventueel het geldende huurtarief worden verhoogd.