OPROEPING

 

Bij de pastorie aan de Van Vredenburchweg 67 kunt u informatie verkrijgen over de volgende familiegraven op de R.K. Begraafplaats H. Bonifatius, die ter beschikking  komen van het bestuur door afloop van de duur van het gebruiksrecht.

 

 

 

Grafnummer 

Laatst bijgezette overledene

Begraven op

 

 

 

Vak 01 nr. 15

Catharina Maria Delfgaauw–Smeele

21-12-1972

Vak 06 nr. 06

Anna Gerardina Rademaker-van Diepstraten

16-10-1947

Vak 10 nr. 10

Margaretha Hendrika Franck–Caspers

03-12-1983

Vak 11 nr. 03 

André Joseph Lismonde 

19-01-1963

Vak 11 nr. 15 

Antoinette Mathilda Gijsberdina Pluim

30-11-1955 

Vak 12 nr. 23

Maria Petronella Josephina van Wamel–Van Oskeuls

29-06-1951

Vak 12 nr. 26 

Jacobus de Bie

18-11-1933

Vak 12 nr. 28

Lamberta H.H. Matthiesen–Poelman

28-02-1935

Vak 13 nr. 08

Catharina Dorothea Gales–Timmer 

30-06-1976

Vak 14 nr. 01

Wilhelmina van Beek–de Munter

18-09-1980

Vak 16 nr. 17

Margaretha Wilhelmina van der Voort

17-04-1934

Vak 19 nr. 03

Johanna Henrica J.M. van der Ven–van Riel

23-07-1947

Vak 20 nr. 10 

Maria Frederika Barbara van der Vlugt–Bakker

28-12-1988

Vak 22 nr. 14

Anna Isabella Vranken–van der Bol

01-08-1986

Vak 27 nr. 13 

Maria Johanna Engering–Koning

04-10-1987

 

 

 

De rechthebbenden c.q. hun erven worden gedurende twaalf maanden na dato heden in de gelegenheid gesteld voorwaarden voor verlenging dan wel overboeking van het gebruiksrecht te vernemen. Na genoemde termijn komen bovengenoemde familiegraven voor ruiming in aanmerking en zullen in elk geval geen gedenktekens meer kunnen worden teruggegeven.

Voor inlichtingen is de pastorie geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-15.00 uur. Telefoon 070-3992416.

 

 

 

Rijswijk, 1 maart 2013 

 

Namens het bestuur H. Bonifatiusparochie

 

B.P.M. van der Spek, administrateur begraafplaats

                            HOME