Bericht van Protestantse Gemeente Rijswijk

Gemeenteavond dinsdag 1 december

Vanaf eind oktober werd er al wekelijks aandacht aan geschonken via mededelingen in de kerkdiensten: op dinsdagavond 1 december wordt in de Nieuwe Kerk de Gemeenteavond gehouden. Onderwerp: de vluchtelingenproblematiek i.v.m. de inrichting van het geplande AZC aan de Lange Kleiweg voor 500 vluchtelingen. Doel: als gemeenteleden samen met de andere kerken in Rijswijk ingelicht worden  over deze dramatische problematiek en nagaan wat we kunnen doen i.s.m. andere organisaties en instanties om zo mogelijk steun te bieden.

Ik schrijf deze column op 2 december. Gisteravond was de Gemeenteavond: bijna 150 gemeenteleden zijn aanwezig van de Protestantse Kerk, van de Rooms-katholieke Parochie, de Volle Evangelie Gemeente (Hofrustkapel), de Nederlands Gereformeer¬de Kerk (Leeuwendaalkerk), de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Wat geweldig mooi om elkaar op deze avond te ontmoeten en te vinden bij het bespreken van de vluchtelingenproblematiek. Maar ook het bestuur van de Gemeente Rijswijk laat zich gelden: op uitnodiging zijn twee ambtenaren van de gemeente aanwezig en vooral ook de beide wethouders Björn Lugthart en Marloes Borsboom.

Ds. Michiel de Leeuw spreekt ‘een opgezout welkom’ uit en licht toe dat we het als kerken een morele plicht vinden om hulp te bieden aan de kwetsbare medemensen die onze richting op komen. Hij geeft een uitleg over de opzet van deze avond, waarbij meerdere sprekers aan het woord komen voordat we met vraag en antwoord nader in gesprek gaan. Daarop volgen twee presentaties van Vluchtelingenwerk Zuidvleugel over de opvang van vluchtelingen in een AZC en over de rol van Vluchtelingenwerk (VW). Uitgebreid worden de werkzaamheden en de activiteiten van VW toegelicht, waarbij het verheugend is te ervaren hoeveel nieuwe vrijwilligers zich hebben gemeld om bij te dragen aan de hulp. Veel vragen worden gesteld over de situatie en over de hulpverlening, waarbij ook wethouder Lugthart antwoorden geeft met de kennis die hij als bestuurder in Rijswijk heeft. Hij meldt dat Rijswijk de initiatieven voor hulp in januari 2016 wil bundelen: aanmeldingen en vragen bij de gemeente zijn mogelijk via e-mail azc@rijswijk.nl. Zie ook de website van Rijswijk.

Daarop volgt een presentatie van Vluchtelingen / Welzijn Rijswijk over hun rol in de steun voor vluchtelingen en over hun opgedane kennis en ervaringen. Ook hierop volgen tal van vragen en antwoorden. Daarna geeft ds. De Leeuw een samenvatting van de al eerder binnen de deelnemende kerken verwoorde ideeën: inloopochtenden, aanbieden van taallessen en creatieve activiteiten, maaltijden (samen koken en eten), gezamenlijke kerkdiensten en samen bidden (heel normaal in andere culturen), optreden als gastgezin of buddy, trainingen volgen, inzamelingen organiseren, ruimte bieden in de kerken voor andere hulporganisaties en vrijwilligers, aanbieden van vervoer, inschakelen van jeugdwerk, een welkomstpakket samenstellen voor alle vluchtelingen die naar het AZC komen. Kortom: tal van ideeën en mogelijkheden.

Er is een werkgroep in oprichting met de zes coördinatoren van de zes deelnemende kerken van deze avond. Een fulltime coördinator wordt nog gezocht. Ds. Michiel de Leeuw geeft aan dat aan het eind van deze Gemeenteavond vrijwilligers zich kunnen opgeven voor hulp bij de diverse genoemde activiteiten. Hij besluit hiermee de avond. Het is vervolgens heel verheugend te zien hoe tientallen vrijwilligers hun naam opgeven voor deelname aan de hulpprojecten. Een bijzonder bemoedigende Gemeenteavond, waarmee de basis is gelegd voor verdere steunverlening ten behoeve van de 500 vluchtelingen die in 2016 naar Rijswijk komen.

Huibert van Eijsden,

Scriba Kerkenraad.

 

HOME