Franciscaanse Kloosterweekenden

Kloosterweekenden met de Franciscaanse Beweging

Vanaf 1 juli 2018 biedt de Franciscaanse Beweging kloosterweekenden aan. Tijdens die weekenden verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders en zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door maak je kennis met, of verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi. Het ruime aanbod aan kloosterweekenden is verdeeld in kennismakings- en themaweekenden.

Tijdens de kennismakingsweekenden maak je je samen met de andere deelnemers (maximaal 9) op een laagdrempelige manier bekend met het leven van Franciscus. Wie was die man? Wat bewoog hem? Waar lag zijn diepste verlangen? En hoe kan zijn levenswijze ons in de 21e eeuw nog inspireren? Daarbij gaat het niet zozeer om kennisoverdracht, maar veel meer om het beleven en ervaren van zijn nalatenschap. De twee begeleiders zorgen dat het weekend in goede banen geleid wordt en geven sturing aan de gesprekken en verdieping.

Voor hen die al meer bekend zijn met het leven van Franciscus worden er themaweekenden georganiseerd. Tijdens die weekenden staat er één thema uit de franciscaanse spiritualiteit centraal. Denk bijvoorbeeld aan: Zoeken naar God, Verbondenheid ervaren, Vrede ontdekken, Schepping, Leven in Eenvoud, Spiegelen aan Clara, Franciscus in je Werk. Meer informatie over die thema’s lees je hier. In de loop van een jaar worden verschillende thema’s aangeboden. Je kunt naar eigen inzicht deelnemen.

''In het klooster leer je Franciscus echt kennen.''

 

Voor parochies

Voor parochies kunnen kloosterweekenden op maat georganiseerd worden. Wil je met een groep een bepaald thema behandelen? Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

 

 

Contact en aanmelden

info@franciscaansebeweging.nl  of info@kloosterweekend.nl

Tel: 06 29 59 77 80

Data 2019

Datum Kennismakingsweekend

1-3 november bij de zusters clarissen in

Nijmegen.

 

Data Themaweekenden:

3-5 mei in het Clarissenklooster in Megen

met als thema: “Schepping”.

 

11-13 oktober in De Wonne in Enschede

(Woongemeenschap) met als thema: “Verbondenheid”.

 

25-27 oktober in het Clarissenklooster in

Megen met als thema: “Eenvoud”.

 

22-24 november in het Clarissenklooster in

Megen met als thema: “Werk”.

Achtergrondinformatie

De Kloosterweekenden bij de Franciscaanse Beweging zijn een voortzetting van het oriëntatiewerk dat 40 jaar geleden door de kapucijnen is opgezet. Omdat er sinds 2015 geen kapucijnenkloosters meer zijn die voor meerdere dagen gasten kunnen ontvangen, worden de weekenden nu gehouden bij de zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen. De organisatie komt per 1 juli in handen van een groep gemotiveerde en bevlogen vrijwilligers die onderdak hebben gevonden bij de Franciscaanse Beweging. De Franciscaanse Beweging is blij dat ze op deze manier bij kan dragen aan de verspreiding van het franciscaanse gedachtengoed in Nederland en mensen de mogelijkheid kan bieden kennis te maken met het kloosterleven dat nog steeds levend is.

Over de Franciscaanse Beweging

De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de Franciscaanse Beweging twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.

HOME