Oud en waardevol

In woonzorgcentrum Steenvoorde wonen in totaal bijna 400 ouderen. Ouderen met een heel leven achter zich, met humor en levenswijsheid, maar ook met moeite en verdriet. Ze moeten hulp aanvaarden en opnieuw hun leven zin geven. En van de manieren waarop het leven zin heeft, is het geloof dat je er toe doet, dat je waardevol bent. Dat er een God is die jou kent, die je kracht geeft, die troost. Geloof wat ook verbinding geeft met anderen die dezelfde God belijden.

Verbinding is heel belangrijk in een leven. Verbinding met jezelf, met anderen en met God. Daar proberen wij als geestelijk verzorgers aandacht aan te besteden op allerlei manieren. En van die manieren is de wekelijkse viering, om en om verzorgd door Protestante predikanten of Rooms Katholieke voorgangers. Dat zijn fijne bijeenkomsten waardoor men weer bemoedigd wordt.

Voor die vieringen zijn vrijwilligers nodig; mensen die de bewoners ophalen van hun kamer, helpen met de liturgie, koffie en thee schenken, een praatje maken en de bewoner weer terugbrengen. Vrijwilligers die zelf lichamelijk fit zijn, vriendelijk, belangstellend. Gelukkig hebben we aantal van dat soort kostbare vrijwilligers. Maar helaas neemt het aantal ook weer af door stijgende leeftijd van henzelf.

U begrijpt het al lang: wij willen u vragen om te overwegen eens per maand, op een tweede of vierde zondag, bij ons te komen helpen op zondagochtend, van 9.30-12.00 uur. Ervaren vrijwilligers helpen u, u ontvangt veel dankbaarheid van de bewoners, en u maakt zelf ook een eucharistie- of communieviering mee. Bovendien ontvangt u jaarlijks een kerstgeschenk van Steenvoorde als dank, en is er eenmaal per jaar een ontmoeting met alle kerkvrijwilligers. Vraagt u eens aan Annie van Paassen of Francoise Wegberg hoe het hen bevalt, en kom eens met hen mee.

Of misschien weet u iemand anders voor wie dit mooie vrijwilligerswerk iets zou zijn. Wilt u hem of haar hier dan op attent maken?

Voelt u zich aangesproken, of heeft u vragen? Dan horen wij graag van u!

 

Tel.06-39851076 , email helma.aniceta@florence.nl

Met hartelijke groeten,

Jannozien Moggr en Helma Aniceta, geestelijke verzorging Steenvoorde.

 

HOME