Oudenbosch, 22 juni 2018.

Geachte lezers van het parochieblad van “Kerk aan de Vliet,”

Er zijn er onder U zeker die in het blad van de St.Bonifatiusparochie van tijd tot tijd iets lazen over de Stichting Blindenhulp in Aluor in Kenia.Deze stichting bestaat al jaren en is het resultaat van een preek i.v.m. de Vastenactie die Zr. Gertrudis Mooluysen hield in Rijswijk in de jaren 60. Zr. Gertrudis is lang de missie-procuratrice van onze Congregatie van de Zusters Franciscanessen van St.Anna in Oudenbosch geweest. Ze was zelf uit Rijswijk afkomstig.

In 1958 zijn onze eerste Zusters naar Kenia gegaan waar ze begonnen met onderwijs aan meisjes en vrouwen en met een klein ziekenhuis, in een klein dorp, Lwak genaamd. Al gauw vroeg een Nederlandse Pater van Mill Hill, de pastoor van de St.Bonifatiusparochie in Aluor, om Zusters voor een school voor blinde en slechtziende kinderen. In 1961 gingen er drie naar toe. Er kwam veel kijken en daar was geld voor nodig.

Tot 1987 zijn er Nederlandse Zusters geweest, maar toen was het zover dat de Keniaanse Zusters de verantwoordelijkheden op zich konden nemen. Met hen samen vormen we één Congregatie. Al in 1962 traden de eerste meisjes in om ook Zuster te worden. Nu zijn er ongeveer 200 en na Aluor hebben ze 20 nieuwe vestigingen op zich genomen in heel Kenia en 2 in Ethiopië.

Terug naar Aluor. St.Oda, de school voor de kinderen met een visuele handicap, is in de loop der jaren erg uitgebreid. Er is een kleuterschool met ongeveer 30 leerlingen en een basisschool voor ongeveer 200 leerlingen. Er is een school voor oudere meisjes om iets te leren op huishoudelijk gebied enz.

Aluor werd te klein en enkele jaren geleden is er een middelbare school geopend in Bondo op ongeveer 20 kilometer van Aluor. Deze school is genoemd naar de heer Nico Hauser, de man van mevrouw Mieke Hauser, die heel veel voor de stichting heeft betekend.

Ieder jaar ontvangen wij het sponsorgeld en dan gaat het meteen naar Kenia. In 2017 was het resultaat Euro 4,000/-. Hiervan ging de ene helft naar Aluor, waar Zr. Esther Midge hoofd is en de andere helft naar Bondo, waar Zr. Leonora hoofd is. Ze zijn er heel erg blij mee.

Aan het begin van dit jaar is het beheer van de gelden overgedragen aan Zr. Christa Kneppers en aan mij. We hebben 20 jaar in Kenia gewerkt. We blijven hetzelfde rekeningnummer van de ING gebruiken. (NL11  INGB 0000715100, t.n.v. Stichting Blindenhulp Aluor Kenya, Rijswijk). We hopen dat nog lang te mogen doen, omdat het zo nodig is. Heel veel dank aan de gevers.

Met vriendelijke groet,

Zr. Vita de Wild.

HOME