Europees Parlementslid bezoekt de Samenlopers

De Samenlopers (leden van 8 kerken die zich inzetten voor de bewoners van het Azielzoekerscentrum in Rijswijk) hadden op 17 oktober 2018 hoog bezoek. Op uitnodiging van Stepanka Huisman kwam Tomas Zdechovsky, Tsjechisch politicus en dichter en lid van het Europese Parlement, poolshoogte nemen van hoe Nederland vluchtelingen opvangt.

COA-locatiemanager Baukje van Dijk leidde het parlementslid en een achttal 'samenlopers' rond door het AZC en zette uiteen hoe de opvang in Nederland is geregeld en welke voorzieningen op het AZC aanwezig zijn. De 18 medewerkers op het Rijswijkse AZC en de vrijwilligers uit de kerken geven zoveel mogelijk persoonlijke aandacht aan de bewoners.

De heer Zdechovsky was onder de indruk van de geboden opvang, ook in vergelijking met de opvang in sommige andere Europese staten.

"Veci si rad overuji na vlastni oci. Proto pokracuji ve svych navstevach uprchlickych taboru a azylovych center. Tentokrat v Holandsku."

(Ik kijk graag met mijn eigen ogen. Daarom ga ik verder met mijn bezoeken aan vluchtelingenkampen en asielzoekerscentra. Deze keer in Nederland).

Na deze informatieve rondleiding hadden we nog een lunch in de Nieuwe Kerk waarin we meer details hebben uitgewisseld.

Wilt u zich bij de Samenlopers aansluiten of meer informatie, stuur dan een mail naar info@desamenlopers.nl; zie ook www.desamenlopers.nl en op facebook de Samenlopers, https://www.facebook.com/groups/690979014402843/?ref=bookmarks

Binnenkort komt er ook meer informatie over ons initiatief om bewoners van het AZC op of rond de Kerstdagen bij u uit te nodigen.

Ellen Sormani

HOME