Roepingenzondag: ‘Want Hij had oog voor mij’

Zondag 17 april is het Roepingenzondag. Wereldwijd wordt die dag gebeden voor roepingen: gelovigen die ja durven te zeggen op de roepstem van God. In de jubileumviering op zaterdag 6 februari in de kathedraal sprak onze bisschop: ‘Het bisdom is een netwerk van liefde met als opdracht onze bijdrage te leveren aan een beschaving van liefde. Dit netwerk wordt geďnspireerd door de heilige Geest wiens werkzaamheid zichtbaar wordt waar eensgezindheid is, waar vergeving tot stand komt, waar mensen voor elkaar kunnen buigen en elkaar kunnen dienen.’

Dit netwerk van liefde heeft priesters nodig om bedienaars te zijn van de sacramenten en diakens om te getuigen van Gods barmhartigheid. Laten we samen zorgen voor een gunstig klimaat in onze parochies voor roepingen. Dat kan mede door onderstaand gebed te bidden.

HOME