Bedevaart naar Sint Jozef van Smakt  op 23 mei 2016

Met de start in de parochiekerk van Maria ter Weghe in Haastrecht.

De vaderfiguur Sint Jozef is zo vanzelfsprekend en daarmee ook zo bijzonder. De verering van Sint Jozef in Smakt is niet groots, maar indrukwekkend door de eenvoud. De verering richt zich o.a. op jonge mensen op zoek naar een gelukkige levensstaat, ook is hij patroon van het gezin/opvoeding, arbeid en trouw. In stilte werkte hij in dienst van de kerk.

Daarom bied de Haagse Bedevaarten ook dit jaar een bedevaart aan naar Smakt met een mooi programma, met ruimte voor persoonlijke aandacht.

Opstapplaatsen zijn in ieder geval Delft, Leidschendam en Den Haag.

De kosten zijn 63,- per persoon.

De kosten zijn incl.: vervoer, koffie/thee/gebak, lunch, diner, groepsreisverzekering, bedevaart- kosten (porto, drukwerk, stipendia e.d.).

Folders met inschrijfformulieren vind u achter in de Bonifatiuskerk en in de Benedictus en Bernadettekerk.

Wij hopen u te zien op 23 mei.

Namens de Haagse Bedevaarten, Ineke Huitema-Versteeg

HOME