Bericht voor parochies, PCI'en en andere katholieke instellingen

De besturen van parochies en parochiŰle caritasinstellingen in het bisdom Rotterdam zijn per brief ge´nformeerd over de ANBI publicatieplicht die voor hen geldt per 1 januari 2016. In de brief van algemeen econoom John Bakker wordt aangegeven dat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland door de Belastingdienst is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI-en andere katholieke instellingen.

Openheid en transparantie

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant ge´nformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI-en.

Publicatieplicht

Uiterlijk per 1 januari 2016 moet iedere parochie en iedere PCI aan de publicatieplicht voldoen. Deze publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens dient te worden gepubliceerd, zodat ge´nteresseerden deze gegevens eenvoudig kunnen raadplegen. De te publiceren gegevens zijn bij het bisdom bekend. Het bisdom zal daarom voor parochies en PCIĺen regelen dat alle benodigde gegevens eind 2015 op een landelijke ANBI-site van de RK Kerk in Nederland gepubliceerd worden.

Voor alle gegevens klik op deze link: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT14453

 

HOME