Nieuw, nieuw, nieuw 

 

Na de onthulling van de nieuwe absisramen is er veel gebeurd bij de stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk.
Ten eerste was het stichtingsbestuur van mening dat het verstandig zou zijn nieuw bloed in het bestuur te laten komen. Het resultaat was uiteindelijk dat het hele bestuur is afgetreden en een nieuwe ploeg met veel enthousiasme aan de slag is gegaan. Het nieuwe stichtingsbestuur bestaat uit Ton Henskens (voorzitter), Paul Schott (secretaris/penningmeester) Chris van der Kooij (communicatie), Wim Mateman (lid) en Lia Wolf (lid).
Ook nieuw is de website waarop alle informatie over de stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk is te vinden. Het webadres is:
www.vriendenbonifatiuskerk.nl . Op de site kunt u informatie vinden over de afgeronde projecten, ons lopende project, hoe u vriend kan worden van de Bonifatiuskerk en nog veel meer.


En tot slot ons nieuwe project. Na de restauratie van het angelustorentje in 2000 en het plaatsen van de absisramen in 2008 hebben wij in overleg met het parochiebestuur een nieuw project uitgekozen. Samen met de donateurs gaan wij deze keer sparen om de absis en het priesterkoor verder te verfraaien. Dit willen wij bereiken door onder andere de absis opnieuw te laten beschilderen. Hierdoor zullen de nieuwe absisramen nog beter tot hun recht komen. Ook willen wij graag een nieuw neo-gotisch Bonifatiusbeeld plaatsen op een console op één van de pilaren op het priesterkoor. Uiteraard gebeurt dit alles in nauw overleg met het parochiebestuur en het Bisdom Rotterdam.
Wilt u ook een vriend van de Bonifatiuskerk zijn? Dat kan. Het is mogelijk om één keer per jaar een acceptgiro te ontvangen of u kunt maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar een bedrag automatisch laten overschrijven.
Er is geen vast bedrag vastgesteld. Iedereen is welkom, en alle beetjes helpen. Er zijn verschillende manieren om u aan te melden:
Stuur een briefje naar: Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk, Antwoordnummer 10253, 2280 WB Rijswijk. (postzegel is niet nodig); of stuur een e-mail naar:
info@vriendenbonifatiuskerk.nl
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.


Het Bestuur van de Stichting
Vrienden van de Bonifatiuskerk