Algemene informatie H. Bonifatiusparochie

Adres: Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

Website: www.bonifatiusparochie.info

 

Centraal secretariaat

Ina van der Steen, parochiecoördinator

Tel.: 070-3992416

(In dringende gevallen (tot 22.00 uur): 070-3191613)

Fax: 070-3368502

E-mail: secretariaat@bonifatiusparochie.info

IBAN:    NL70 RABO 0323 1096 75

 

Pastoraal team

Wim Bakker, pastoor

Lex van Deelen, pastoor

Daan Huntjens, diaken

Pier Tolsma, diaken

Ingrid van der Aart, pastoraal werker

Saskia van der Pol-van Winden, pastoraal werker

Henk van Zoelen, stagiair

Allen bereikbaar via het parochiesecretariaat

 

Parochiebestuur

Lex van Deelen, voorzitter

Tineke Tangel, vice-voorzitter

Inge van der Schoot, secretaris

Vincent Dobbe, penningmeester

Leden: Constantijn Dolmans, Steven Verouden

Adres: Parochiebestuur: H. Bonifatius

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

 

PCI (Parochiële Caritas Instelling)

Mw. A. Smeele-vd Berg, voorzitter

Mw. C.J.M. van Os-van Meurs, secretaris,

De heer P.H. Speetjens, penningmeester.

Leden: Ellen Sormani, Micheline van Zandvliet, Henk van Steekelenburg.

Inf.: via Centraal secretariaat.

IBAN:  NL98 INGB 0004 0634 29t.n.v. PCI H.Bonifatius

E-mail: pci@bonifatiusparochie.info

ANBI gegevens: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT14453

 

R.K. Begraafplaats H.Bonifatius

Flip van der Spek, administrateur

E-mail: begraafplaats@bonifatiusparochie.info

* Informatieblad voor de parochies H. Bonifatius te Rijswijk, St. Maarten te Voorburg en Trinitas te Leidschendam.

* Het blad wordt gratis verspreid onder de ingeschrevenen van de parochie.

* Bezorging: via het parochiesecretariaat

* Verschijning: zes keer per jaar

* Redactie en medewerkers: Keimpe Dijkstra, Metka Dijkstra, Corrie de Groot, Jos Kester, John Medenblik, Dieneke Meijer, Harry Raven, Jacqueline Timmer, Pier Tolsma en Joke Valk

* Redactie-adres: Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

* E-mail: kadv@sintmaarten-trinitas.nl en   kerkaandevliet@bonifatiusparochie.info

* Druk: Editoo, Arnhem.

* Informatie over advertentiemogelijkheden: tel.: 070-3930767.

* Kopij voor het volgende nummer ontvangen wij graag uiterlijk 2 maanden voor verschijningsdatum

Bonifatiuskerk

Van Vredenburchweg 69,

Rijswijk

Secretariaat: Van Vredenburchweg 67; 2282 SE Rijswijk

Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 9.30-12.30 uur.

Tel.:                 070-3992416;

Fax :                 070-3368502

E-mail:                secretariaat@bonifatiusparochie.info

Benedictus en Bernadettekerk

Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk

Open huis: maandag t/m vrijdag, 9.30 – 12.30 uur

Tel.:          070-3940708;

Fax:           070-3969863

E-mail:       secretariaat@bonifatiusparochie.info

 

 

 

HOME