Knakenzangers, Paradijsvogels, nu: Schola Cantorum.

Eerst  teruggaan  in  de  tijd.  Jaren  geleden  kregen  de  zangers  die  een  requiem  zongen  een  ‘’knaak’’als  geste  voor  het  gebodene.  Best  wel  veel  voor  die  tijd  twee  gulden  vijftig.  Je  zingt  voor  de  aanwezigen, voor  God  en  omdat  je  het  graag  doet.  Maar  goed  men  kocht  daar  vaak  ‘’n  sigaartje  voor  ha,  ha.   Toen  mijn  echtgenoot  Hans  op  dat  koor  mee  ging  zingen  vond  ik  dat  die  naam  echt  niet  meer  kon  [hoe  ouderwets ].  Omdat  aan  het  einde  van  een  requiem  gezongen  wordt :  In  paradisum  deducant  te  Angeli,  mogen  de  engelen  u  geleiden  naar  het  paradijs  enz.  dacht  ik  aan  vogels  die  mooi  zingen  en  werd  het ‘’Paradijsvogels’’.

Dit  is  zo  geworden en  wordt  zelfs  in  het  Bon. nieuws  gebruikt.

Maar………..van  de  heer  Gerard  Legierse  [dirigent  van  de  Schola en  Gloria  Deo ] hoorde  ik  dat Paradijsvogels  een   andere  associatie   wekt.   De  Schola  is  ‘’iets ‘’  plechtigs  van  ouds. Gregoriaans  van  hoog  nivau.  

De  term  gregoriaans  is  een  verwijzing  naar  Paus  en  kerkvader  Gregorius  de  Grote, 590-604.  Die  ooit  zowel  in  de  Middeleeuwen  als  in  onze  tijd-  geacht  werd  een  grote  invloed  gehad  te  hebben  op  het  verzamelen  en  ordenen  van  de  toen  reeds  eeuwenoude  bestaande  muziek  in  de  kerkelijke   liturgie?  Waarschijnlijk  hebben  zijn   pauselijke  voorgangers  daartoe  ook  bijgedragen,  evenals  musici  uit  de  Schola  Cantorum  van  Greg. [het  trainingskampinstituut  voor  kerkelijke  zangers,  de  z.g   cantors.

Op  het  conservatorium  in  Parijs  richtte  Vincent  d ‘Indy  in  1894  de  Schola   Cantorum  op.

Erik  Satie  was  een  van  z’n  leerlingen.  1905-1925.

Het  oudste  getuigenis  van  jongenskoorzang  in  de  St Jan  is  een  testament  uit  1274  dat   bewaard  wordt  in  het  Bossche  Stadsarchief. Waarin  uitdrukkelijk  melding  gemaakt  wordt  van  koorzang  in  de  St  Jan.   Terug  naar  de  Bonifatius;  wanneer  mensen  ,,van  buiten ‘’ de  parochie  ’n  requiem  willen , klinkt  Paradijsvogels  misschien  ’n  beetje  vreemd?  De  dirigent  heeft  het  woord.!

Nog  ’n  opmerking ,    wanneer  ’n  Nederlandse  mis  wordt  gezongen  zijn  er  prachtige  liederen  van  Huub  Oosterhuis  [bijbelse  teksten    en  psalmen.

Schola  Cantorum     veel  zangplezier.

Catharina  Alkemade  van  der  Salm.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME