Afscheid Ingrid van der Aart op zondag 2 september

Afgelopen zondag nam Ingrid van der Aart in een volle Benedictus en Bernadette afscheid als pastoraal werker van de federatie Vlietstreek. De Eucharistieviering werd ondersteund door drie koren: Barina, Resonet in Laudibus en de Koorschool. In haar overweging refereerde Ingrid aan een uitspraak van haar moeder dat God geen krententeller is. Aan het eind van de viering werd zij toegesproken door kapelaan Van Deelen in rol de van bisschoppelijk vicaris. Namens de bisschop maakte hij bekend dat haar eervol ontslag is verleend als pastoraal werkster in de federatie Vlietstreek. De bisschop bedankte haar voor de inzet waarmee zij haar werk heeft verricht.

Kapelaan Van Deelen stond stil bij de ruim dertien jaar waarin Ingrid van der Aart en hij goed met elkaar samenwerkten en de collegiale band die tussen hen gegroeid is. Hij noemde daarbij onder andere de vele malen dat zij samen in de pastorie de lunch gebruikten. Namens de federatie voerde Tineke Tangel, vice-voorzitter van het federatiebestuur het woord. Ook zij bedankte Ingrid van der Aart voor haar vele goede werk in de parochies en voor haar inzet voor de parochianen. De kinderen van de Koorschool kwamen haar met bloemen bedanken.

Na de viering was er een uitgebreide receptie. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om persoonlijk afscheid te nemen van Ingrid van der Aart en haar te bedanken.

HOME