De heer J.B.M. Hauser - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hauser is facilitair manager geweest bij de TU Delft tot zijn pensionering en is daarnaast vrijwilliger bij de Benedictus- en Bernadettekerk in Rijswijk. Als voorzitter van de Bouwcommissie en als lid van de Beheerraad zet hij zich op diverse fronten in voor het (vernieuwde) kerkgebouw. Maar ook de mensen zelf gaan hem aan het hart: hij is al jaren vrijwilliger bij de Voedselbank, deelt pakketten uit, praat en begeleidt de mensen, maar zorgt er ook voor dat alles goed verloopt. Hij heeft nauw contact met Lupine Uitvaartverzorging en leidt alles in goede banen van het gebruik van de opbaarruimte in het complex en de bijbehorende condoleancebijeenkomsten. Ook op technisch gebied zet hij zich in en staat altijd voor iedereen klaar. Daarnaast is hij ook nog actief in de kookgroep die twee keer per maand kookt voor ongeveer vijftig personen.

foto's: Wil Kouwer

HOME