Bisschop benoemt pastoor Van Deelen tot de nieuwe bisschoppelijk vicaris voor vicariaat Den Haag

Vanaf het hoogfeest van Pinksteren (4 juni 2017) gaat de zeereerwaarde heer A.J. (Lex) van Deelen (1951) in deeltijd (0.2 fte) de taak van bisschoppelijk vicaris vervullen voor het vicariaat Den Haag. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar.

Lees meer:

HOME