PERSBERICHT

Feestelijke opening 750 jaar Kerk in Rijswijk

Op zondag 29 januari vindt de opening plaats van het herdenkingsjaar 750 jaar Kerk in Rijswijk met een feestelijke dienst van woord en gebed. In de oecumenische viering, die begint om 10.00 uur in de Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk, gaan de voorgangers van de deelnemende kerken voor. Dat zijn pastoor Lex van Deelen van de Rooms-Katholieke Parochie H. Bonifatius (Bonifatius- en Benedictus en Bernadettekerk), dominee Michiel de Leeuw van de Protestantse Gemeente Rijswijk (Oude en Nieuwe Kerk), Davo van Peursen van de Volle Evangelie Gemeente (Hofrustkapel) en dominee Hans van ’t Hoff van de Nederlands Gereformeerde Kerk (Leeuwendaalkerk). De collecte op deze zondag is bestemd voor de bewoners het Asielzoekerscentrum in Rijswijk.

Tijdens de viering staan de voorgangers stil bij hoe het geloof in Rijswijk kwam en de kerkelijke geschiedenis in Rijswijk. Ook vertellen zij iets over hun eigen kerk. Voor kinderen vanaf acht jaar is er in de pastorie van de Bonifatiuskerk een speciale kinderdienst. Alle andere kerkgebouwen van de deelnemende kerken zijn deze zondag dicht.

Na afloop van de viering zijn de aanwezigen van harte welkom voor een kopje koffie achterin de kerk.

Dit jaar vieren de vier deelnemende geloofsgemeenschappen in Rijswijk dat de Kerk in Rijswijk 750 jaar bestaat. Uit de oude archieven blijkt dat in 1267 voor het eerst schriftelijk sprake is van de ‘Parochie te Rijswijk. Dit wordt beschouwd als het formele begin van de christelijke kerk in Rijswijk. Met deze herdenking willen de Rijswijkse geloofsgemeenschappen de onderlinge kerkbanden verstevigen door samen te vieren en met elkaar naar buiten te treden.

Voor meer informatie zie de website www.750jrkerkinrijswijk.nl  

HOME