Debat over relevantie van de Rijswijkse kerken voor de maatschappij en overheid

Welke zorgtaken heeft de overheid en waar liggen de grenzen? Welke rol heeft de kerk? Hoe werken overheid en kerk samen? Welke problemen komen we tegen in de praktijk? Waar kan de diaconie inspringen en wat is daarbij de beperking? Wat doen we als kerken individueel en wat doen we samen? Waar liggen nieuwe kansen voor kerken? Hoe sluit dat aan bij beleid van de overheid?

Over deze vraagstukken van zorgverlening en maatschappelijke waarde gaan op zondagmiddag 26 november om 16.00 uur in de Hofrustkapel vijf vertegenwoordigers uit Rijswijk - die nauw bij deze problematiek zijn betrokken - in debat met elkaar en het publiek. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van 750 jaar kerk in Rijswijk en is voor iedereen toegankelijk.

Aan het debat nemen deel Leendert Verheij (president van het Gerechtshof in Den Haag), Marloes Borsboom (wethouder van o.a. sociaal cultureel werk in Rijswijk), Pier Tolsma (diaken van de R.K. parochiefederatie Vlietstreek) en Leendert Verzijden (voorzitter Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk). De gespreksleider is Davo van Peursen (voorganger van de Hofrustkapel).

Van links naar rechts: Leendert Verzijden, Pier Tolsma, Marloes Borsboom, Leendert Verheij en Davo van Peursen.

Aan de hand van een aantal stellingen wordt de aanwezigen in de kerkzaal van de Hofrustkapel de gelegenheid geboden vragen te stellen of reacties te geven.

De stellingen zijn:

1.  In onze geÔndividualiseerde maatschappij is Ďsamenlevení een probleem geworden. DiaconieŽn kunnen hier een voorbeeldfunctie vervullen en mensen stimuleren/faciliteren. (Leendert Verheij)

2.  In verantwoording binnen ons zorglandschap zouden niet rechten, plichten, principes en normen centraal moeten staan ten behoeve van het controleren van het handelen van de mens, maar waarden, vertrouwen en moraliteit. (Marloes Borsboom)

3.  De overheid heeft de taak goed te doen; de gelovige is geroepen goed te zijn. (Pier Tolsma)

4.  In de lijst van ĎKerken met Stipí (zorg voor (ex-)gedetineerden en psychisch kwetsbare mensen) ontbreken de Rijswijkse kerken. Dat zou mogen veranderen. (Leendert Verheij)

5.  Kerken kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van een tekort aan medemenselijkheid in onze samenleving en meedenken aan de vormgeving van een oplossing daarvoor. (helpen onder protest) (Leendert Verzijden)

6.  Mensen die zorg nodig hebben worden vaak goed ondersteund worden door de eigen directe omgeving, de informele zorg (Marloes Borsboom)

Iedereen die belangstelling heeft voor deze materie is van harte uitgenodigd om naar dit debat te komen. Adres: Hofrustkapel, Laan Hofrust 21, Rijswijk.

HOME