Met verhalen mensen bereiken

Waar kent u Thérèse Beemster van? In elk geval uit de artikelen in ons kerkblad, maar dikke kans dat u haar heeft meegemaakt als begeleider van een van talrijke (catechese)projecten of was u eens bij de kindervertelvieringen? Niet alleen in Voorburg en Leidschendam, in de laatste jaren heeft ze samen met de collega’s uit het pastoraal team de kerkelijke activiteiten aan de Vliet vorm gegeven. Ook voor Rijswijk is ze het gezicht van de kindervertelvieringen, waar jonge gezinnen uit de wijde omgeving aansluiting vinden bij de kerk. Verhalen vertellen, Bijbel uitleggen en hiermee mensen bereiken was ook de reden om voor de studie theologie te kiezen.  Op zaterdag 18 november neemt ze afscheid, dat is de aanleiding voor  deze terug- en vooruitblik.  

Zo aanstekelijk als ze kinderen weet te boeien vertelt Thérèse over haar achtergrond. Als een van de vijf kinderen is ze in het Noord-Hollandse Schagen opgegroeid, met haar vader, die kerkmusicus was, maar in zijn fotostudio ‘de centjes moest verdienen’. Van kleins af was ze gewend om verhalen te vertellen, om ‘alles mooi te maken’, want je moet ‘hoogtepunten vieren anders kun je de dieptepunten niet aan’. Thuis werd rond de vleugel veel gemusiceerd, even leek voor Thérèse  een zangcarrière in het verschiet, maar talent voor opera schrok haar af. Van haar vader heeft ze ook leren fotograferen, dat betekende goed naar mensen kijken. Later, fietsend door Amsterdam, moest ze dat kijken gauw afleren. Maar toen was ze al aan het studeren. Ze weet nog precies het moment waarop ze besloot om voor de studie theologie te kiezen: op een zondag, in de kerk, tijdens de rondgang met het wijwater, toen dames met de liturgieboekjes hun kapsels beschermden, wist ze waar haar roeping lag: uitleggen, met verhalen de betekenis van alles toelichten!  

Veel moois om uit te leggen

Op naar Amsterdam. Nog voelt ze zich bevoorrecht dat ze tijdens de jaren 70, 80, de veelbelovende jaren voor de Nederlandse kerk, mocht studeren en ontdekken dat er nog veel meer moois was om uit te leggen! Toen al zocht ze geen gebaande paden, liep ze stage in de Bijlmerbajes en maakte ze kennis met het arbeidersleven tijdens de sociale stage in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. “De studie theologie heeft beweging in mijn hoofd gebracht,” gebaart ze breed: “Hierdoor heb ik verbeeldingstaal ontdekt in de godsdienst”. Afgestudeerd is ze uiteindelijk keurig met de scriptie ‘Pastoraat als hulpverlening’. Haar eerste betrekking, met voorgaan en alles wat bij het pastoraal werk hoort, eindigde met de verhuizing naar Den Haag.

Voorburg en Leidschendam

Inmiddels was Thérèse namelijk getrouwd en moeder van drie kinderen. Haar man werkte in Den Haag, zo kwam ze terecht in het Statenkwartier. Graag nam ze de uitnodiging van haar oud-docent pastoor Huysmans aan om in zijn parochie in Voorburg ‘uurdocent’ te worden voor de catechese met  ouders van jonge kinderen. Uit de lijsten met de ‘doopouders’ werden groepen gevormd die door haar begeleid en geschoold werden. Want: niet Thérèse, maar ouders kunnen hun eigen kinderen op de weg naar het geloof begeleiden!

Van het een kwam het ander, ze kreeg urenuitbreiding en een vaste aanstelling. Een nieuw hoofdstuk opende zich met Tso’ar. Thérèse ruilde met collega Annemieke Tuytelaars van taken in de parochies naar die in het Tso’arproject, zodat Annemieke fulltime in de Trinitas en Sint Maartenparochies  aan de slag kon en Thérèse, samen met collega Marlies Roelofs aan Tso’ar , in de Joseph Opifexkerk in Leidschendam, bouwde. Dit spiritueel diaconaal centrum werd opgezet om met de inspiratie van theologie, cultuur, poëzie en kunst ook rand- en buitenkerkelijken te bereiken. In de vieringen met beeld en geluid, waar de verhalen vanuit de  joods-christelijke traditie werden verteld, kwam de veelzijdige creativiteit van Thérèse naar boven. Ze gebruikte daarbij zelfgemaakte films als achtergrond. Met een vaste groep vrijwilligers maakte ze legendarische vieringen. Een van de meest memorabele blijft de Christoffelviering: met levende muziek, watertheater en film, alles in elkaar vervlochten tot een levend, voelbaar verhaal.

Na de sluiting van dit project keerde ze terug naar de parochies, met de coachingscatechese en kindervertelvieringen. Net zo gedreven stond ze weer, samen met jonge ouders, aan de voortgang van de vieringen met kinderen. Door de samenwerking met de omliggende parochies, door de gezamenlijke doopvieringen is de doelgroep groter geworden. De doelgroep? Juist, de doelgroep. Volgens Thérèse moet de kerk zich apart richten op verschillende doelgroepen, die allen naar verschillende vormen van spiritualiteit verlangen. Dat zien we  nu ook al met ons verschillen  liturgisch aanbod gebeuren, mensen kiezen steeds vaker alleen de vieringen die hen  aanspreken. En om op meerdere manieren geïnspireerd te kunnen worden dan louter liturgie of catechese heeft zij met  groepen vrijwilligers de afgelopen jaren avond- en middagprogramma’s ontwikkeld, waaronder lezingen en films. De jaarlijkse inzameling van producten voor de voedselbank en de traditie van de vastensoep zijn mede door haar inzet interkerkelijk geworden.

Verder met verhalen van anderen

Wanneer was Thérèse tevreden met haar werk? “Als mensen vragen hadden en ik ze heb kunnen voorzien van antwoorden, op dát moment heb ik goed gewerkt” vertelt ze. De beste klik heeft ze met mensen met vragen, van hen leert ze het meest. Met haar eigen vragen kon ze terecht bij pastoor Huysmans en later bij collega Marlies. In deze vormende, ‘meest voedende periode’ heeft ze geleerd om ook door stilte geïnspireerd te raken, niet alles meteen helder en klaar  te willen hebben.

Is ze daarom zeven jaar geleden met de studie documentaire-fotografie begonnen? Haar indrukwekkende afstudeerdocumentaires  laten zien hoe ze, zelf onzichtbaar, de helden van haar verhalen een podium biedt en ze aanmoedigt om hun verhaal te vertellen. Dat is waarmee ze zich na haar afscheid in november ook bezig wil houden. Ga dit zien en volgen op www.thérèsebeemster.nl  

HOME