Beste parochianen,

Ook in de afgelopen periode is uw PCI weer benadert voor financiŽle steun door mensen uit ons parochiegebied, Rijswijk en de rand van Den Haag.

Veel vragen hebben betrekking op huur-, energie- en zorgkostenproblematiek. Soms ernstig, soms eigenlijk nog te overzien, doordat er snel kan worden gereageerd.

Gelukkig heeft de PCI een goed samenwerkingsverband met de Stichting Urgente Noden (SUN) en de diaconie van de protestantse kerken, zodat we (een van ons of gezamenlijk) kunnen bijspringen. Uiteraard doordat u ons daartoe in staat stelt door uw giften, waar wij u natuurlijk hartelijk voor danken.

Het hoeft niet altijd om veel geld te gaan, een relatief kleine toezegging kan in sociale sfeer uiterst belangrijk zijn.

Zoals het verstrekken van een medisch kraampakket, dat de jonge ouders gedurende de zwangerschap een beetje rust en zekerheid geeft. Of het lidmaatschap van de sportvereniging van kinderen, die daardoor sociaal niet geÔsoleerd raken. Ouders die het gezinsbudget goed op orde hebben, komen soms voor de keuze te staan; wel of geen sportvereniging voor de kinderen. En uw hulp voorkomt dan dat die kinderen niet meer met hun vriendjes of vriendinnetjes  kunnen meedoen.

Helpt u mee?

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL98 INGB 0004 0634 29 ten name van PCI H Bonifatius.

Onze hartelijk dank.

Peter Speetjens, penningmeester PCI

HOME