Kerkproeverij

De parochies van de federatie Vlietstreek doen mee met de landelijke campagne Kerkproeverij. Alle parochianen worden opgeroepen mensen uit te nodigen om op zaterdag 9 en zondag 10 september mee te gaan naar een van onze vier kerken.

 

Wat is kerkproeverij?

Kerkproeverij is een missionaire campagne die uitgaat van de Raad van Kerken en waaraan vele kerkgenootschappen in Nederland deelnemen. De campagne mondt op 9 en 10 september uit in kerkdiensten van lokale parochies en gemeenten waarbij de gelovigen mensen uitnodigen deze diensten bij te wonen. De EO en de KRO/NCRV begeleiden de campagne op televisie, radio en internet.

Het zijn de plaatselijke kerken en parochies die het idee van de Kerkproeverij zelf handen en voeten geven. De sleutel tot succes ligt in de persoonlijke uitnodiging van de gelovigen naar mensen in hun directe omgeving. De essentie is om een stap verder te gaan dan een welkome gemeenschap te zijn. Het gaat erom om een uitnodigende gemeenschap te worden. Door mensen uit te nodigen deel je datgene wat jou na aan het hart ligt en belangrijk voor je is, met hen die je goed kent. Iemand deelgenoot maken van het geloof dat je lief is en goed doet, is een vorm van naastenliefde.

Het idee is gebaseerd op het idee van ‘Back to Church Sunday’ dat al twintig jaar in de Anglicaanse Kerk met veel succes wordt toegepast. Volgend jaar zal een dergelijke campagne ook in Duitsland gestart worden.

Meer informatie op:

http://www.raadvankerken.nl/pagina/4240/kerkproeverij

http://www.eo.nl/geloven/programma/kerkproeverij

Tips voor het uitnodigen

1. Denk goed na over wíe je uitnodigt, en breng dit ook in gebed. Vertrouwen in jou opent deuren. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan, die jou kennen en vertrouwen.

2. Houd de uitnodiging luchtig, en vrijblijvend. Bijvoorbeeld: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze viering is speciaal voor gasten, voor vrienden en kennissen die wel eens mee willen.”

3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een email of een briefje door de brievenbus. Dus pak de telefoon of spreek iemand aan. Misschien moet je een drempeltje over, maar realiseer dat door dit te doen, je hiermee ook de drempel verlaagt voor de ander om (weer) eens naar de kerk te gaan. Mensen zijn namelijk eerder geneigd naar een viering te gaan als ze iemand kennen met wie ze mee kunnen.

4. Je kunt verwijzen naar de landelijke campagne. “Je hebt misschien gehoord van Kerkproeverij? Mijn parochie doet er ook aan mee. Ik zou het leuk vinden als je met me mee zou gaan…”

5. ‘Succes’ is niet af te meten aan of mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord. En ook hier geldt dat bij een afwijzend antwoord je voor degene kunt blijven bidden. We hoeven het uitnodigen niet alleen te doen, maar mogen het in gebed brengen bij God.

6. Het uiteindelijke resultaat van deze actie is het werk van God. Ons resultaat en succes is dat we het aandurven mensen uit te nodigen, dat we onze parochies omvormen tot uitnodigende gemeenschappen.

7. Bij deze actie word je gedragen door de geloofsgemeenschap.

8. Om je over de drempel en de aarzeling heen te helpen kun je ook met een andere kerkganger afspreken samen mensen uit te nodigen. Je stimuleert en steunt daarmee elkaar. Jezus zond de leerlingen ook twee aan twee uit.

Pier Tolsma, diaken

HOME