Hirsch Ballin over Titus Brandsma

Op 12 juni sprak prof. Ernst Hirsch Ballin in de Bonifatiuskerk – de parochiezaal was te klein – over pater Titus Brandsma. Vorig jaar schreef hij in “Tegen de stroom” onder andere over de rol van Titus tijdens de Tweede Wereldoorlog.  Hij typeert hem als een zelfbewuste Friese katholiek, als mysticus en als maatschappelijk betrokken.

Het zelfbewuste Friese katholicisme van Titus Brandsma was geen naar binnen gekeerde eigenheid, maar stelde hem juist in staat verbindingen naar buiten te maken. Iemand die met overtuiging in het leven staat, kan verbindingen met anderen aangaan. Hij leeft niet met angst.

Als mysticus was Titus Brandsma was iemand met innerlijke rust. Zo kon hij met een zekere blijmoedigheid schrijven over zijn verblijf in de gevangenis in Scheveningen. Hij wist op een speciale manier naar de harten van mensen te kijken. Hij lette op en reeds in 1936 sloot hij zich aan bij het Comité van Waakzaamheid. Vanwege de aanwezigheid van ook communisten in het Comité trok hij zich later terug.

Vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid had Titus Brandsma een scherp oog voor wat wel en niet kon. Hij ging niet mee in de beweging van acceptatie van de veranderde situatie. Titus was op zijn hoede. Hij zocht geen uitvluchten. Hij hield vol. Compromissen zijn goed als zij een stap in de goede richting zijn. Compromissen zijn echter verwerpelijk als ze dat niet zijn, dan begeef je je op een hellend vlak. Hetzelfde geldt voor het nakomen van afspraken. Dat is alleen goed als die afspraken in vrijheid zijn gemaakt en wanneer beide partijen er van overtuigd zijn dat het goede afspraken zijn.

Tenslotte vertelde Hirsch Ballin hoe hij zelf ervaren had hoe de benarde tijd van de oorlog tot hoop heeft geleid. Tijdens zijn opvoeding hebben zijn ouders hem – vooral met hun handelen – die hoop voorgeleefd. Al tijdens de oorlog werkten mensen van uiteenlopende politieke en religieuze overtuigingen samen aan een nieuwe hoopvolle toekomst.

Pier Tolsma, diaken

Zie voor een recensie van dit boek: https://diakenpiertolsma.com/2017/03/03/tegen-de-stroom .

 

 

 

 

 

 

 

HOME