Op zondag 24 september ontvingen 5 jongeren hun Eerste Heilige Communie. Ze hadden dit om diverse redenen nog niet gedaan en waren nu te oud voor de 'gewone' communicantjes, maar te jong voor de catechumenen.

In de weken voorafgaande aan deze viering zijn deze jongeren voorbereid door onze nieuwe kandidaat-diaken Daan Huntjens, op onderstaande foto's in gesprek met hen. Ze hebben nagedacht over wat het betekent dat God ons niet alleen heel veel goede dingen geeft, maar bovendien Zichzelf aan ons wil geven. Uit het evangelie van deze zondag (Mt. 20, 1-16a) blijkt wel hoe graag God geeft, en dat Hij steeds op zoek blijft naar nieuwe mensen aan wie Hij kan geven. Zo is Hij zeker ook heel blij dat Hij nu deze vijf jongeren heeft gevonden.

Het werd in het openingslied al gezongen: "Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt, Gij die de hele wereld draagt, kom naar ons toe!" De mooie zang van de koorschool hielp ons om in deze Eucharistieviering de vreugde te proeven van God die naar ons toekomt: in Jezus, in de Heilige Communie.

foto's: Keimpe Dijkstra

HOME