Diakenwijding van Daan Huntjens

De bisschop mgr. van den Hende wijdde op zaterdag 18 november jl. in de kathedraal kerk van Rotterdam onze Daan Huntjens tot diaken. Hierbij was een grote afvaardiging van het pastoraal team en van de gelovigen uit Rijswijk aanwezig. Op zondag 19 november jl. werd deze stap op weg naar de priesterwijding van Daan ook gevierd in de Bonifatiuskerk. Hierbij de foto's.

foto's: Keimpe Dijkstra

 

 

HOME