Voorbereiding van Communicanten weer van start

Wat was het een feest 29 mei jongsleden. Maar liefst veertig kinderen ontvingen die dag de Eerste Heilige Communie en dat was wel verdiend want er waren maanden van voorbereiding aan vooraf gegaan, zowel door de kinderen als door de ouders en de werkgroep leden.

We hebben even in rust kunnen genieten van deze zegeviering maar inmiddels zijn de voorbereidingen op de volgende ronde alweer van start. De eerste ouder-informatieavond vindt plaats op donderdag 27 oktober om 19:30 uur in de Benedictus- en Bernadettekerk en op zondag 29 januari staat de zogenaamde voorstelviering gepland, om 11:00 uur in de Bonifatiuskerk. Bent u erbij, om de communicanten een warm welkom te heten?

Als u uw kind wilt opgeven voor deelname aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie dan kan dat, indien uw kind in groep 4 van de basisschool zit of hoger, graag vr 27 oktober, via secretariaat@bonifatiusparochie.info Van harte welkom!

HOME