Kinderkamp, tienerkamp en jongerenkamp

In de zomervakantie van 2016 organiseert het bisdom Rotterdam opnieuw drie zomerkampen. De kampen zijn bedoeld voor kinderen, tieners en jongeren uit het hele bisdom en worden in de eerste weken van de zomervakantie aangeboden. Vanwege de Wereldjongerendagen worden de kampen in verschillende weken georganiseerd.

Het is gebruikelijk om de zomerkampen in de tweede week van de basisschoolvakantie te organiseren. Omdat in de tweede week van de vakantie in 2016 de diocesane reis Let’s go, Weg van barmhartigheid naar de WJD vertrekt, is getracht zoveel mogelijk leiders en oudere deelnemers de gelegenheid te geven aan beide deel te nemen.

Het Kinderkamp, bedoeld voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar vindt plaats in de eerste week van de vakantie, van zondag 10 tot en met zaterdag 16 juli. De leiders van het kamp krijgen zo de gelegenheid om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen. De doelgroep van de Wereldjongerendagen overlapt met de deelnemers aan het Jongerenkamp. Vandaar dat ook het Jongerenkamp dit jaar een week eerder dan gebruikelijk plaats vindt, van zondag 10 tot en met zaterdag 16 juli voor jongeren van vijftien tot en met zeventien jaar. Het Tienerkamp wordt voor tieners van 13 en 14 jaar zoals andere jaren in de tweede week van de zomervakantie georganiseerd, te weten van zondag 17 tot en met zaterdag 23 juli.

Stuk voor stuk zijn het bijzondere kampen, waar kinderen, tieners en jongeren uit het hele bisdom een leuke week hebben rond een thema. Er is dagelijks aandacht voor geloofsvorming door momenten van bezinning en gebed en volop ruimte voor onderling geloofsgesprek en uitwisseling. De kampen dragen bij aan de binding van jongeren uit verschillende parochies, verspreid over het hele bisdom, waaronder ook vormelingen. De zomerkampen zijn er zeker ook voor kinderen die anders niet op vakantie zouden gaan, omdat de thuissituatie daar niet naar is. Er zijn goede contacten met de PCI’en die de deelname voor een aantal kinderen in concrete situaties mogelijk maken.

Mgr. Van den Hende, vertelde na afloop van zijn bezoek aan de Zomerkampen van dit jaar: “Voor elke leeftijdsgroep is er al vele jaren elke zomer een aanbod. In de verschillende kampen waren ook kinderen en jongeren die ik in de parochie actief heb gezien als misdienaar of acoliet. De kampen worden begeleid door een enthousiaste groep vrijwilligers, die vaak zelf na een paar jaar deel te hebben genomen zich nu een week lang positief inzetten voor een nieuwe generatie kinderen. Verschillende diakens en een enkele diakenkandidaat ondersteunen de kampen voor de pastorale begeleiding.”

Meer informatie

Meer informatie over locaties, kosten en het thema wordt tijdig via www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen bekend gemaakt. Geďnteresseerde deelnemers kunnen hun aanmelding nu al kenbaar maken via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl zodat zij als eerste de nieuwe folder met het inschrijfformulier ontvangen.

Kinderkamp voor 8 t/m 12 jarigen: zondag 10 tot en met zaterdag 16 juli

Tienerkamp voor 13 t/m 14 jaar: zondag 17 tot en met zaterdag 23 juli

Jongerenkamp voor 15 t/m 17 jarigen: zondag 10 tot en met zaterdag 16 juli

 

 

 

 

 

 

 

HOME