Aanstelling Nabor Langstraat als lector op donderdag 8 september

Op het feest van Maria Geboorte zal de bisschop Nabor Langstraat officieel als lector aanstellen. Nu was Nabor natuurlijk al een tijd als lector in onze parochie actief, maar deze officiŽle aanstelling is ťťn van de stappen op weg naar het priesterschap.

Nabor is sinds 2014 priesterstudent voor ons bisdom en woont in Vronesteyn in Voorburg, het Centrum voor de diaken- en priesteropleiding. Hij studeert Theologie aan de Fontys Hogeschool in Utrecht. Daarnaast volgt hij via Vronesteyn en het AriŽnsinstituut in Utrecht aanvullende colleges voor toekomstige priesters.

Na de aanname als priesterstudent is de aanstelling tot lector de eerste formele stap. Dan volgt later de aanstelling tot acoliet, vervolgens de opname onder de wijdingskandidaten, dan de wijding tot diaken en zes maanden later de priesterwijding.

Zoals u ziet heeft Nabor nog een hele weg te gaan, maar met deze eerste officiŽle stap mogen we heel blij zijn. Laten we Nabor steunen met ons gebed en onze goede wensen.

De aanstelling zal op donderdag 8 september 's avonds plaatsvinden om 18:00 uur in de Martinuskerk in Voorburg. Iedereen is welkom! Op zondag 11 september zal Nabor officieel als aangestelde lector in onze beide kerken lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME