5 weekenden in het Emmaüsklooster in Velp-Grave.

De Franciscaanse Bewegingbiedt onder de naam ‘Lieverlede’ in 2016 een bezinningsperiode van vijf weekenden voor mensen die pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. Deze bezinning verbinden we met onze zoektocht naar God. Elk weekend is een verdieping van het voorgaande.

De weekenden zijn niet los van elkaar te volgen. De eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start in april 2016 en eindigt in november 2016. Dit jaar worden de weekenden gehouden in het Emmaüsklooster waar eeuwenlang kapucijnen huisden. Kosten: € 130,- per weekend (korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk). Per groep kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. De begeleiding is in handen van Heileen Holman en Marja Heuzeveldt.

Thema’s tijdens de cyclus zijn: ‘geraakt worden’, ‘verlangen’, ‘verzoening’, ‘thuiskomen’ en ‘op nieuw op weg’. Deze worden uitgewerkt met behulp van creatieve werkvormen waaraan ook gastbegeleiders meewerken. Lieverlede is een persoonlijke bezinningsperiode die er mede op gericht is om te ervaren hoe de eigen leefsituatie een vindplaats van God kan zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verworvenheden en wijsheid uit de psychosynthese, de christelijke traditie en de franciscaanse spiritualiteit.

Data: 22-24 april, 3-5 juni, 26-28 augustus, 7-9 oktober en 23-27 november 2016.

Tijdstip: vrijdagavond 19.30 uur – zondagmiddag 16.00 uur

Kosten: € 650,- Korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk.

Aanmelding: Een uitgebreid informatiepakket (met aanmeldingsformulier) kan worden opgevraagd bij de coördinator van Lieverlede, Heileen Holman, lieverlede@heileenholman.nl  of bij de Franciscaanse Beweging via info@franciscaansebeweging.nl

HOME