Op zondag 6 september 2015 is voorzien van het H. Sacrament der zieken overleden, de zeereerwaarde heer

 

Frans Joseph Wüst

 

Geboren op 8 maart 1927 te Amsterdam en priester gewijd op 7 juni 1952.

Pastoor Wüst was na zijn wijding achtereenvolgens kapelaan in de parochie St. Victor te Noordwijkerhout (1952), St. Petrus en Paulus te Leidschendam (1955), H. Gerardus Majella te ’s-Gravenhage (1958), H. Joannes’ Geboorte te Katwijk a/d Rijn (1964) en H. Bonifatius te Alphen a/d Rijn (1971). In 1975 volgde zijn pastoorsbenoeming in de parochie H. Gerardus Majella te ’s-Gravenhage. In 1992 werd hij daarnaast benoemd tot administrator van de parochie H. Jeroen te ’s-Gravenhage. Op 1 januari 1994 werd hem op zijn verzoek  eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening. Na zijn emeritaat bleef hij verbonden met het bisdom door zijn benoeming als administrator van de parochies Christus Koning/Onbevlekt Hart van Maria, H. Antonius van Padua en H. Paschalis Baylon te ’s-Gravenhage.

De uitvaartmis wordt gehouden op vrijdag 11 september 2015 om 10.30 uur in de RK Bartholomeuskerk, Herenstraat 47 te Voorhout. Aansluitend begeleiden we Frans naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren van de familie in centrum “De Verdieping”, Dr. Aletta Jacobslaan 1 te Voorhout.

 

 

 

 

 

 

HOME