40 jarig jubileum Gerard Legierse

Gerard Legierse ontving zondag 29 november 2015 aan het eind van de zondagsviering in een drukbezette Bonifatiuskerk ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum als organist/dirigent uit handen van pastoor Van Deelen de gouden eremedaille van de Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging (NGSV). Tevens werd aan Gerard het erediploma uitgereikt voor de waardering en dankbaarheid voor zijn inzet en verdiensten op het gebied van de liturgie en kerkmuziek. Doelstelling van Gregoriusvereniging is het bevorderen van liturgische en kerkmuziek in de geest van de kerkelijke voorschriften, in het bijzonder het gregoriaans, de klassieke polyfonie en het verantwoorde kerklied; daarnaast naleving van de voorschriften betreffende het gebruik van het orgel en andere muziekinstrumenten tijdens de liturgievieringen.

foto's Keimpe Dijkstra:

foto's Herman Bouman:

Gerard Legierse is sinds oktober 2004 als organist verbonden aan de H. Bonifatiusparochie te Rijswijk. Daarvoor was hij in dezelfde functie verbonden aan de H.H. Michaël en Clemenskerk in Rotterdam (1975-1991) en de H. Antonius Abtkerk in Scheveningen (1991-2004).Gerard Legierse is in de Bonifatiuskerk dirigent van de Schola Cantorum, het parochieel gemengd koor Gloria Deo en de koorschool. Gerard is ook de artistieke leider van de succesvolle concertserie Muziek in de Bonifatius die dit jaar haar elfde jaargang beleeft.

Legierse(1951) kreeg zijn eerste pianolessen van Ton Vijverberg. Hij studeerde daarna aan het Rotterdams Con­ser­vatorium de hoofdvakken orgel en piano respectievelijk bij André Verwoerd en Elly Salomé. In 1977 en 1980 sloot hij deze stu­dies af met het behalen van de beide diploma’s. Vervolgens studeerde Gerard Legierse hoofd­vak koordirectie bij Barend Schuurman in Rotterdam.

In 1979 behaalde hij het solistendiploma "met onderscheiding”. In 1989 studeerde hij aan het Conservatoire Natio­nal de Région de Paris interpretatie en improvisatie bij Marie-Louise Jaquet en Jean Langlais. Deze studie sloot Legierse af met ‘Une medaille d'or’. Aan dit Conservatoire behaalde Gerard in 1991 de ‘Prix d'Excellence’. Daarmee behoort hij tot de laatste leerlingen van Jean Langlais. Gerard concerteert regelmatig in binnen- en buitenland en verzorgde vele malen orgelbespelingen voor de radio.

HOME