Informatie over de vijf inwoners van Rijswijk die op vrijdag 24 april 2015 een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen uit handen van burgemeester Michel Bezuijen in de Rijswijkse Schouwburg. Drie van hen deden o.a. vrijwilligerswerk voor de Bonifatiusparochie/KBO.

De gelauwerden met burgemeester Michel Bezuijen (Foto Erwin Dijkgraaf)

Mevrouw T.M. van Cleef-Van Adrichem - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Cleef (89) was voorheen werkzaam bij Van Cleef Textiel, maar ook al vanaf 1979 betrokken bij de oprichting van de telefooncirkel (tegenwoordig: Stercirkel) van het plaatselijk welzijnswerk. Als coördinator verricht zij die taak met verve en nauwkeurigheid. Tot 3 jaar terug legde zij ook nog huisbezoeken af. Twintig jaar lang (1985-2005) was mevrouw Van Cleef vrijwilliger bij de pastorale dienst bij de dienst Geestelijke Verzorging van het MCH Westeinde. Maar ook was zij vrijwilliger bij het ontvangen van bloeddonoren. Toen zij in 1991 lid werd van de KBO ging zij ook daar werkzaamheden verrichten, zoals bijv. het bezorgen van het maandblad “De Nestor”. Woonzorgcentrum Onderwatershof kon al vanaf 1992 op mevrouw Van Cleef rekenen als vrijwilligster: o.a. het helpen bij de catering (tot voor kort), het doen van boodschappen voor bewoners, het helpen bij de bingomiddagen en het geven van geheugentraining.

Mevrouw W.J. van Elk-Bieckmann -Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Elk (79) begon haar vrijwilligersactiviteiten al in 1964 als hulpmoeder op de basisschool Pius XII. Daarnaast werd zij vrijwilliger bij de Unie van Vrijwilligers (UVV) als verkoper van het ‘rijdend winkeltje’ in het Diaconessen Ziekenhuis te Voorburg. Twintig jaar heeft zij dit gedaan.  Van 1974 tot 2000 was zij vrijwilliger bij het project Zieken- en Bejaardenbezoek van de UVV Rijswijk en was zij organisator – namens de UVV Rijswijk – van kledingbeurzen en dagtochten voor ouderen. Van 1980 tot 1988 was mevrouw Van Elk lid van de Commissie Sociaal Raadsman van de gemeente Rijswijk. Mevrouw vertegenwoordigde daar de UVV Rijswijk. Daarnaast is zij vanaf 1984 tot heden vrijwilliger bij de RK Parochie H. Bonifatius-Bernadettekerk. Zij verricht schoonmaak- en cateringwerkzaamheden en bezorgt maandelijks het parochieblad bij de kerkleden (circa 260). Woonzorgcentrum Vredenburch heeft vanaf 2000 tot heden haar als vrijwilliger bij het project ‘Post en Praatje’ (PEP)  en daarnaast verricht zij naai- en kledingherstelwerk voor de bewoners. Ook is zij activiteitenbegeleider in genoemd Woonzorgcentrum.

Mevrouw M.E.M. van der Helm-van Bohemen-Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Helm (82) verzorgt al vanaf 1978 tot heden geheel belangeloos muziekoptredens bij verschillende maatschappelijke instanties. Te denken valt aan het voormalig Psychiatrisch Centrum Schakenbosch, Woonzorgcentrum Onderwatershof, maar ook bij activiteiten georganiseerd door de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Daarnaast houdt mevrouw Van der Helm zich ook bezig met het dirigeren en begeleiden van het kerkkoor Bonifatius in Rijswijk en de Voorburgse Oratoriumvereniging. Zij begeleidt al vanaf 1980 tot heden een zangkoor voor (demente) bejaarden op de piano en valt een aantal weken per jaar in als pianist bij Woonzorgcentrum Sammersbrug. Vanaf 1989 is mevrouw Van der Helm ook actief als vrijwilligster in Woonzorgcentrum Onderwatershof door middel van hand- en spandiensten met voor iedere bewoner een warme belangstelling.Informatie over de vijf inwoners van Rijswijk die op vrijdag 24 april 2015 een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen uit handen van burgemeester Michel Bezuijen in de Rijswijkse Schouwburg

Mevrouw  M.J. Van Uffelen-van den Nieuwenhof-Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Uffelen (84) is vanaf 1973 tot heden vrijwilliger de Stichting Sportbelang SGK bij het zwemmen. Vanaf 1980 is zij daarbij ook vrijwilligster geworden bij het bowlen en het sjoelen. Bij alle activiteiten die zij begeleidt betreft het mensen met een verstandelijke of andersoortige beperking. Tussen 1980 en 2010 is mevrouw Van Uffelen ook mee geweest naar de Special Olympics, waarbij zij de gehandicapte sporters 24 uur per dag bij stond. Maar ook op de Regionale en Landelijke dagen was mevrouw Van Uffelen buitengewoon actief. Vanwege haar hoge leeftijd is de intensiteit wat afgenomen, maar nog elke week is zij aanwezig en verricht zij hand- en spandiensten. Haar bereidwilligheid om iedereen te helpen en onbaatzuchtig om te zien naar haar medemens staat bij haar hoog in het vaandel.

De heer C.P. Wu-Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wu (58) heeft zich vanaf 1985 tot heden verdienstelijk gemaakt voor de Chinese gemeenschap in Nederland. Hij is vanaf 1985 directielid van de Stichting Algemene Chinese School Utrecht. De heer Wu heeft een enorme bijdrage geleverd aan de fondswerving voor de Chinese school in Utrecht en een grote rol gespeeld bij het succes van deze school. Integratie van Chinese mensen vindt hij heel erg belangrijk en daar heeft hij een actieve rol in. Voorts is hij sinds 2006 vicevoorzitter van de Algemene Chinese Vereniging in Nederland. Daaraan voorafgaand was hij voorzitter van de afdeling Utrecht van deze vereniging (1988 - 2006). Hij heeft zich daar bijv. ingezet voor noodhulp bij natuurrampen in China, de oprichting van scholen in China en de inzameling van giften ter ondersteuning van Chinese ouderen.

Hij was een van de initiatiefnemers tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Wencheng en is hij sindsdien (uitvoerend vice-)voorzitter van deze vereniging (2007 - heden). Hierbij richt men zich vooral op het organiseren van activiteiten voor Chinese ouderen én jongeren in Nederland, zoals bijv. de jaarlijks landelijke Chinese Nieuwjaarsviering, maar bijv. ook het creëren van fondsen ter ondersteuning van hulpbehoevende Chinese ouderen.

 

HOME