Try Out voor GVL(Gezangen Voor Liturgie)

Afgelopen zaterdag heeft de NSGV Bisdom Rotterdam in de Benedictus en Bernadettekerk een try-out gehouden onder de titel “GvL in een ander akkoord”. Er waren ongeveer 100 belangstellenden van diverse koren uit het bisdom Rotterdam aanwezig. Het was een vruchtbare bijeenkomst waar nog een vervolg aangegeven zal worden.

GvL wordt door jongeren- en middenkoren niet vaak gebruikt.

Bij veel jongerenkoren en middenkoren wordt de gezangenbundel Gezangen voor liturgie, kortweg GvL (’de bruine bundel’), niet zoveel gebruikt. Vaak wordt gezegd dat het repertoire dat er in staat niet meer van deze tijd is. Dat is jammer, want er staan wel mooie liederen in, hoewel dat natuurlijk een kwestie van smaak is. Maar toch is het zo dat mensen in de kerk graag meezingen met liederen uit GvL, en ook dat je makkelijker kunt samenwerken met andere koren in je parochie als je een aantal liederen gemeenschappelijk hebt.

Opvallend is dat er bijna geen GvL-begeleidingen zijn die geschikt zijn voor een combo van een jongeren- of middenkoor. Orgelbegeleidingen zijn er wel, maar arrangementen voor piano, met akkoordschema voor (bas-)gitaar en solo-instrument (bijv. dwarsfluit) zijn er niet. Dat maakt GvL minder bruikbaar voor jongeren- en middenkoren.

Idee: nieuwe combo-arrangementen voor GvL.

De NSGV biedt aan jongeren- en middenkoren combo-arrangementen die afgestemd zijn op hun combo-bezetting. Er wordt gestart met een pilot van 6 liederen. Uiteindelijk is het echter de bedoeling dat er zo’n 25 tot 30 arrangementen beschikbaar komen. Deze liederen zullen worden geselecteerd op hun bruikbaarheid voor midden- en jongerenkoren (modern taalgebruik, muziek) en de invulling van het kerkelijk jaar.

Er wordt wel eens opgemerkt dat de liederen van jongeren- en middenkoren niet zo goed zijn mee te zingen door de kerkgangers. Veel liederen uit GvL zijn bekend. Als je een lied uit GvL zingt, maar dan in een arrangement dat beter bij de stijl van je koor past, zul je zien dat er veel meer mensen gaan meezingen. Dus voor jongeren- en middenkoren een passend, meer in het gehoor liggend arrangement, dat leuk is om te zingen én een blijere kerk: een win-win situatie! 

Foto's: Wil Kouwer

 

 

 

 

 

 

 

HOME