Oproep aan alle parochianen van 8 tot 11 jaar – start na-Communiegroep

Met veel enthousiasme starten we dit jaar een na-Communiegroep. De activiteit is voor alle kinderen die wel al hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan en nog niet oud genoeg zijn om mee te doen met de Vormselgroep.

Alle kinderen van 8 jaar tot en met 11 jaar (groep 5 tot en met 7) zijn van harte welkom om mee te doen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je al je 1e Communie hebt gedaan. Of je je 1e Communie in de Bonifatiusparochie of ergens anders hebt gedaan maakt niet uit.

We hebben een heel leuk project dat heet ‘Het Licht op ons pad’ (zie ook: www.hetlichtoponspad.com). We gaan verhalen uit de Bijbel lezen, hierover met elkaar praten en we gaan de verhalen ook uitbeelden met tekeningen of op een andere manier. Misschien komt er wel een leuke presentatie uit die we aan andere mensen kunnen laten zien. Per jaar organiseren we ongeveer zes bijeenkomsten zodat iedereen wel tijd er voor kan vrijmaken om mee te doen. We besteden natuurlijk ook speciaal aandacht aan de feesten in de kerk, zoals Kerstmis en Pasen. Het is mogelijk om op een willekeurig moment in te stappen maar als je eenmaal meedoet, dan verwachten we ook dat je er meestal bij bent. We hebben in ieder geval al een groepje van ongeveer 10 kinderen die vorig jaar, en het jaar daarvoor, hun Communie hebben gedaan. Het zou natuurlijk erg leuk zijn als deze groep nog groter wordt! Daarom hopen we dat nog meer kinderen zich aanmelden!

De bijeenkomsten zijn in principe op vrijdagavond van 18.45u – 20.15u. in de Lucaszaal (Pastorie Bonifatiuskerk), Van Vredenburchweg 67 in Rijswijk. De 1e bijeenkomst is vrijdag 13 december a.s.  Ieder kind dat meedoet krijgt ook een mooi werkboek. We vragen voor de aanschaf van het werkboek een bijdrage van € 12,50. Deze kan bij de eerste bijeenkomst contant voldaan worden, of worden overgemaakt op rekeningnummer NL70 RABO 0323 1096 75 o.v.v. na-EHC + naam van uw kind.

Het is leuk om ook na je 1e Communie bij de parochie betrokken te blijven. We hopen dan ook dat veel kinderen zich aanmelden. Aanmelden kan per email bij Gosia Zielinski gosiazielinski@gmail.com of Constantijn Dolmans cpimdolmans@hotmail.com.

HOME