Eerste Heilige Communie

De werkgroep Eerste Heilige Communie is al hard bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe communieseizoen.

Als het goed is hebben alle ouders die ingeschreven staan bij de parochie en die een zoon of dochter hebben die in groep 4 van de bassischool zit, thuis een brief ontvangen voor aanmelding van de Eerste Heilige Communie. Mocht dit niet het geval zijn, omdat u bijvoorbeeld niet ingeschreven staat bij de parochie of om andere reden dan kunt u het formulier voor inschrijving via de website van de Bonifatiusparochie HIER downloaden.

Ieder kind vanaf 8 jaar mag communie doen. Als uw kind nog niet is gedoopt dan kan dit tijdens het traject van zijn/haar communie worden toegediend. Op donderdag 31 oktober is er om 19.30 uur in de Benedictus en Bernadettekerk een informatieavond waarbij u van harte bent uitgenodigd. Inschrijven voor deelname aan het communietraject kan ook op die avond plaatsvinden.

Mocht u nog vragen hebben dan kan u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Bonifatiusparochie.

 

Namens de werkgroep, Saskia van der Pol–van Winden (pastoraal werkster)

 

HOME