Hier zijn wij nu

´Hier zijn we nu' met 'mijn keuze'  dat was het  thema van de vormselgroep 11 2 gether die zondag 18 november in de b&b kerk hun vormsel deed. 11 jongeren die daarmee aangeven waar ze in hun geloof staan en welke keuze ze nu gemaakt hebben.

Toch nog snel voor bij

Snel voorbij , zo kijken de vormelingen terug op de 3,5 jaar die 11 2gether (11 samen) bezig is geweest met nadenken over hun geloof en uiteindelijk de keuze voor deze dag. Het traject dat begon met een kennismakings survivalmiddag had daarna vele bijeenkomsten waarbij hun onderlinge band werd versterkt. Niet zo maar iets, je samen verdiepen in je geloof en met leeftijdsgenoten daarover praten.  En natuurlijk is er getwijfeld. Maar dat mag. Het kwam zelfs uitgebreid aan bod, bijvoorbeeld in een sessie met  Pastoor van Deelen over Thomas twijfelt. En ondanks dat twijfelen hebben zij zondag volmondig ja  gezegd. Een eigen keuze ´Mijn Keuze´.

Eigen inbreng

Na de schoolvakantie zijn de vormelingen begonnen met het voorbereiden van hun eigen vormselmis. Enthousiast  werden ideeen geopperd om liedjes en teksten zelf te bepalen. Uiteindelijk kwamen de vormelingen met het nummer Halleluia waar ze zichzelf met piano en gitaar op wilden begeleiden. Ook de door het koor gezongen liederen werden in overleg met Gerard Legierse gekozen uit de liedjesbundel  Extra bijeenkomsten en vele mailtjes waren het gevolg. Het thema werd vastgesteld en er werd druk geoefend en gestudeerd op de muziek en tekst.  Dat alles resulteerde in een eigen, mooie vrolijke viering.

De Facebookpagina van God

Zondag 18 november was dan de grote dag. Om 8.30 was er al bedrijvigheid en werd de kapel omgetoverd tot een fotostudio waar de trotse ouders en de vormelingen in alle pracht en praal werden vastgelegd op de “gevoelige plaat”. Achter het kerkorgel werd nog even gerepeteerd voor hun eigen optreden.

Vormheer Ad van der Helm vergeleek het vormsel met Facebook waar God een vriendschapsverzoek doet bij de geboorte en je God op je facebook zet met je vormsel. Hij vergeleek Facebook met het netwerk dat je om je heen hebt, op school, familie, sport, kerk en ook  de vormselgroep. Hij stelde dat je ook zichtbaar moest zijn op facebook om je geloof uit te dragen. Iedereen mag zien dat je ook met daden je geloof serieus neemt.

Vormsel met een ferm gebaar

Uiteindelijk werden allen met een ferm gebaar voorzien van het heilig chrisma waarmee het vormen een feit was. Vanuit de parochie werden ze door Pastor van der Pol  gefeliciteerd en getrakteerd op een kettinkje met het “pausenkruis” .

Na de viering

Na de viering en de nodige felicitaties is er nog een mooie groepsfoto gemaakt waarbij de werkgroep niet mocht ontbreken.Een bakje koffie besloot de kerkelijke viering waarna bij sommige vormelingen in huiselijke kring  nog even in t zonnetje werden gezet. Al met al een zeer geslaagde viering met een geslaagd optreden van de vormelingen zelf.

Hartelijk gefeliciteerd
Nathalia Stomp, Eric van der Sluis, Ingrid Bouman Danny van Dam, Larissa Plaatsman, Erik Eijs, Sharon Buys, Nadine van Dam, Fenna Verburgt , Tim van Steekelenburg en
  Bernardo Lustrini, namens de vormselwerk groep feliciteren wij jullie van harte met jullie keuzes en wensen wij jullie veel geluk op jullie weg.

De vormselwerkgroep:
Pastor Saskia van der Pol- van Winden , Jules Braat,
  Herman Bouman, Hanno van Dam, Suzan Jahja, Bas van Leeuwen, Ger Verwer en Annemarie van Dam

HOME