Restauratie Bonifatiuskerk

Achter het rode gaas, dat de steiger afschermt, zijn de restauratiewerkzaamheden aan de oostgevel van de Bonifatiuskerk vrijwel aan het oog onttrokken. Stukje bij beetje verdwijnt de steiger en wordt het resultaat zichtbaar. Eind oktober moet de laatste van de zes fases van de restauratie, die in 2007 is gestart, zijn voltooid. Om u een blik achter de schermen te gunnen hieronder een fotoreportage van de werkzaamheden die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat deze operatie van achterstallig onderhoud bepaald geen luxe genoemd mag worden.
De foto’s zijn gemaakt door onze adviseur Con Steinebach van CSB Bouwadvies.

De bovenste hardsteen-afdekband van de topgevel van de zijbeuk is ernstig ingescheurd en zal gedeeltelijk vervangen moeten worden.

Loskomend afvoeglood glas-in-lood transeptraam.

De kwaliteit van het glas-in-lood in het roosvenster van het transeptraam blijkt in een prima staat te verkeren. Plaatselijk zullen enkele stopverfzomen + openstaande stootvoegen nagelopen moeten worden, maar algeheel verloden is niet nodig.

Het metselwerk onder de omlijsting van de tuit + bovenste afdekbanden zal, als gevolg van roestende ankers, wel hersteld moeten worden

Op het schouderstuk van de hoekbeëindiging van het transept (zuidelijke hoek) bevindt zich een gresbuis. De cementen basis verkeert in een deplorabele staat.

Gebleken is dat van de 1e steunbeer/schip vanaf  het transept alleen de onderste 4 hardsteenblokken los liggen.

Gescheurde verstekken loodwerk van de vieringspits.

Minimaal 2 kroonlijsten onder de spitsvoet zijn door houtrot zijn aangetast.

Loodaansluiting kuipje/boeilijst plat. 

Hoog bezoek, pastoor Van Deelen beoordeelt de werkzaamheden

Klik HIER voor een diapresentatie van alle foto's van 2012

HOME