Nieuwe naam voor de parochiezaal in de Benedictus en Bernadettekerk

Het parochiebestuur betreurt het ten zeerste om de volgende mededeling te moeten doen:

Nu het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK een klacht jegens oud-pastoor Frans Bank gegrond blijkt te hebben verklaard, vindt het parochiebestuur het - in overleg met de staf van het bisdom - noodzakelijk om de parochiezaal van de Benedictus en Bernadettekerk een nieuwe naam te geven. Daarom zal deze voortaan “Benedictuszaal” heten. Hiermee sluiten wij aan bij de naamgeving van andere ruimten in onze gebouwen (Jeroenkapel, Gerardus Majellakapel en Bernadettekabinet).

 

HOME