PERSBERICHT

Bonifatiuskerk in de steigers

De oostzijde van de Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk staat tot half oktober in de steigers. Dit betekent de laatste fase van het grote onderhoud van de buitenzijde van dit neogotisch kerkgebouw uit 1897.
Tussen 2006 en 2008 zijn de onderhoudswerkzaamheden aan de toren, west- en zuidzijde uitgevoerd. Met het plaatsen van de nieuwe glas in lood ramen in de absis zijn in juni 2008 de eerste vier fases afgerond.

Door de werkzaamheden van de vernieuwbouw van de Benedictus en Bernadettekerk, die ook deel uitmaakt van de Bonifatiusparochie, was de restauratie van de Bonifatiuskerk  tijdelijk opgeschort, omdat dit een te grote belasting zou betekenen voor het parochiebestuur en de vrijwilligers die het project begeleiden.

Met deze twee laatste fases, de buitenzijde van het transept en de westzijde van de kerk, die in 2001 het predikaat rijksmonument heeft verkregen, is een bedrag gemoeid van bijna 400.000 euro. De totale restauratie bedraagt 1.6 miljoen euro.
In 2005 heeft de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed de Bonifatiuskerk over een periode van 10 jaar een subsidie van 587.000 euro beschikbaar gesteld. Concreet betekent dit, dat de parochie - naast de lopende uitgaven - zelf een bedrag van een miljoen euro voor de renovatie heeft moeten investeren.

Met de afronding van de restauratie in oktober hoopt het parochiebestuur, dat de kerk voorlopig van groot onderhoud gevrijwaard blijft.

In samenwerking met de Stichting Vrienden van de Bonifatiuskerk bekijkt het parochiebestuur nu hoe de beschilderingen in de kerk verder kunnen worden aangepakt. In december vorig jaar is de nieuwe beschildering van de absis opgeleverd. Het idee is om in de komende jaren fasegewijs de rest van de kerk te verfraaien.

Op de website van de Gemeente Rijswijk:

In Groot Rijswijk:

In de weekkrant.nl:

HOME