Pastoor A.J. van Deelen 12 ½ jaar priester

Op zondag 12 juni (Eerste Pinksterdag) herdenkt de Bonifatiusparochie dat pastoor A.J. van Deelen 12 ½ jaar geleden door de bisschop van Rotterdam tot priester is gewijd. De viering van 11.00 uur in de Bonifatiuskerk zal in het teken van dit jubileum staan. De parochiėle koren Gloria Deo en het Gerardus Majellakoor zullen deze viering gezamenlijk muzikaal opluisteren.

Na de viering staat er voor belangstellenden een kopje koffie, drankje en hapje klaar;  bij mooi weer in de pastorietuin of anders achterin de kerk. U kunt dan pastoor Van Deelen persoonlijk feliciteren met zijn jubileum.

Pastoor Van Deelen heeft het parochiebestuur laten weten dat hij geen behoefte heeft aan een persoonlijk cadeau. Wel zou hij het op prijs stellen als de priesterkleding in de Bonifatiusparochie op peil zou kunnen worden gebracht. Het groene kazuifel komt hiervoor als eerste in aanmerking.  Indien u het priesterjubileum wilt bedenken met een gift, dan kunt u uw enveloppe met inhoud deponeren in de bus die achterin de kerk voor dit doel staat opgesteld.